Pokud se vám stránky nezobrazují správně, je to pravděpodobně způsobeno vašim prohlížečem. Na následujícím odkazu si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat prohlížeč Google chrome, který tento problém odstraní.
V této rubrice již brzy naleznete vše o okrsku Smrk do kterého spadá SDH Kunčice, Čeladná, Staré Hamry a Ostravice.
Nové telefonní číslo hasičů v Kunčicích je:
724 161 999
 

Oficiálni web Sboru dobrovolných hasičů Kunčice p.O.

 

Historie SDH KpO-tak trochu jinak

Vážené sestry a bratři, vážení hosté,


„Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně“ – snad tato myšlenka zněla v hlavách našich předchůdců, když v roce 1898 , v tenkráte Velkých Kunčicích zakládali dobrovolný hasičský spolek. Podnětem k tomuto skutku byl velký požár, o kterém jsme podrobnosti zjistili v dobových materiálech. Citace: „Roku 1898 dne 8. srpna v pondělí o 2. hodině odpoledne Válek Josef, Kunčice Velké, číslo popisné 44. Shořelo celé dřevěné stavení s příslušenstvím, píce, obilí, hospodářské nářadí a náčiní, nábytek, šatstvo, prádlo, požár byl založen a rozšířil se na mlýn, pilu a 3 další čísla, škoda 1000 zlatých.“ – konec citace. Snaživí jedinci ihned přiložili ruce k dílu, scházely se příspěvky větší i menší a do listopadu bylo vybráno 300 korun, na tomto finančním základě bylo pokročeno k ustavení sboru. Protože nebylo možné čekat nějakých dalších příspěvků z obce, naopak se museli zavázat, že nebudou klásti žádné požadavky, byly finanční náklady kryty z členským příspěvků 30 členů a ze sbírek občanů. Nejdříve bylo nutné obléci členy a zajistit jim alespoň nejnutnější výzbroj. Hasičům byl zakoupen pracovní oblek, čapky si platili sami. Byly zakoupeny berlovky, které však stačily zadusit jen malé ohnisko požáru. Tato situace byla neúnosná, vždyť v listopadu tohoto roku došlo k dalšímu velkému požáru, kdy shořel celý dřevěný domek a stodola s veškerými příslušenstvími, a proto jeden z členů napsal dopis továrníku Smékalovi, kde mu vylíčil neútěšnou situaci
a ten se jedné neděle objevil v Kunčicích. Nabídl k prodeji koňskou stříkačku a to z velké části na splátky. Po další léta tato stříkačka skutečně nezahálela, o čemž svědčí další archívní zápisy, kdy došlo ke čtyřem velkým požárům, kde i přes pomoc hasičů zcela shořel domek pana Krkošky a hořely ještě 3 stodoly. Pak archív na dalších 5 let mlčí, „ protože se nebylo možno soudních spisů dopátrati“.
Od roku 1905 do roku 1912 zasahoval sbor u 20 požárů, opět nejvíce hořely dřevěné domy, stodoly, 2 z nich byly prokazatelné založeny úmyslně.
V roce 1912 zahájil sbor přípravu vlastní zbrojírny. Do té doby byla stříkačka uschována v obecní kůlně na „Huťařství“, ale shodou okolností jsme málem o ni přišli.. Cituji: “Roku 1913 dne 7. března v pátek o 2. hodině ráno Obecní hospoda na Huťařství, Velké Kunčice č. 70 – hospodářské budovy, hasičské skladiště – založen úmyslně. Škoda 1600 korun“, stříkačka byla nakonec zachráněna. Tato událost se stala podnětem k urychlení stavby a místo bylo vybráno naproti Eduarda Hlaváče, tedy tam, kde se nachází dnes. V těchto létech vykonávali hasiči kromě záchrany majetku spoustu další spolkové činnosti, pořádali výlety a hráli ochotnické divadlo.
V roce 1914 vypukla 1. světová válka a ta tvrdě dolehla i náš sbor. Činnost na čas ustala, protože muži byli povolávání k plukům, zbylí se starali o raněné a zasahovali u několika požárů.
V roce 1921 byla u sboru založena zvláštní jinošská skupina, která se měla zaučovat pro další hasičskou činnost.Založili také ženský odbor, který se dobře osvědčil už za války.
V roce 1928, kdy sbor slavil 30 let trvání, bylo rozhodnuto, že si členové rozšíří zbrojnici a jednu místnost vystaví pro schůzování. Tato přístavba byla nakonec provedena až v roce 1931 za 29 000 korun a rozhodnutím zastupitelstva se stala roku 1933 majetkem sboru.
Do roku 1940 došlo k nejméně 36. požárům a proto bylo nutné posílit a zmodernizovat výzbroj. Sbor usiloval o zakoupení motorové stříkačky, ta byla zakoupena od firmy Zikmund za 20 000 korun bez hadic a dopravního vozu. K požárům byla tažena koňmi. Činnost sboru se nesoustředila jen na techniku a starost o požární zbrojnici. Konaly se různé přednášky, samaritánské kurzy, hráli divadelní hry, sbor se zúčastňoval oslav, které pořádaly okolní sbory.
V roce 1948 bylo uvažováno o zakoupení dopravního motorového vozu.Byl zakoupen vzduchem chlazený autobus, který byl přestavěn na hasičský vůz. Byl také založen divadelní kroužek, který měl velmi vysokou úroveň. Při hasičské sboru aktivně pracoval ženský samaritánský odbor. V tomto roce bratři a sestry oslavili 50. výročí založení sboru. Oslavy byly zahájeny bohoslužbou ke sv. Floriánu v kostele Maří Magdalény, které se zúčastnilo 39 členů. 10. srpna pak bylo slavnostně sboru předáno za účasti široké nové vozidlo.
Ze zápisu o slavnostním předání citujeme:“ O pohoštění bylo postaráno dobře, koláčů i parek dle libosti dostalo se na každého, též i líhárna byla dobře zásobena, takže i ti nároční byli spokojeni a nejvíc asi bratr pokladník s dobrým výsledkem“


23. července 1950 vznikl požár od zaparkovaného autobusu u
p. Tabáškové, shořel autobus i stodola, byli popáleni 2 řidiči. V tomto roce sbor zasahoval celkem u 9. požárů.
7. února 1952 vznikl požár u pana Jana Kokeše.
Ze zápisu citujeme: „Pro velké množství sněhu nebylo možné dopravit stroje k požáru, vyžadovalo velké úsilí od členů, než se k tomu požáru dostali. Po dostavení se sboru nejbližší sousede vyváděli krávy a vepře přes okno světnice, neb nebyl možný přístup ke dveřím pro rozšíření požáru, 2 krávy musely být utraceny a 1 vepř. Požár tak rychle vznikl, že jak p. Kokešová zpozorovala kouř na dvoře, zavolala manžela a on vběhl do kolny a už se nevrátil. Kriminální policie uznala, že byl omámen plynem z prášku umělého hnojiva superfosfátu. Tak též bylo zjištěno, že vznik požáru byl od těchto prášků, na které pravděpodobně nametlo sněhu, papírové pytle se rozlezly a tak vzniklo hoření. Tento požár měl v okolí ohromující dojem Odpracováno 232 hodiny“.

50. léta a politická situace silně poznamenala náš sbor. Lidé, kteří se chtěli plně věnovat práci pro ostatní museli odstoupit od svých funkcí, což poznamenalo sbor tím, že se snížila na čas jeho funkčnost.
Po reorganizaci okresů v roce 1960 byl zrušen okres Frenštát p. R.
a naše obec byla začleněna do okresu Frýdek – Místek. V této době bylo také uvažováno o koupi nového vozu, protože dosavadní byl pomalý a často poruchový. Protože v tomto roce došlo k 7 požárům, z toho 4 byly lesní, bylo všem jasné, že dosavadní vozidlo je pro náš kopcovitý terén už nedostačující. Proto byl v následujícím roce zakoupen nový vůz Tatra 805, který byl upraven tak, aby vyhovoval našim podmínkám.

Rok 1966 začal pro naše hasiče velmi nepříjemně. Hned 6. ledna a znovu 27. ledna došlo k vážným požárům. To však byla jen předzvěst toho, co má následovat. 28. července celý den pršelo a začaly se zvedat hladiny vod. Velitel vyhlásil pohotovost a sbor vyjel na obhlídku povodní zasažených míst. Po zjištění situace jel velitel informovat předsedu MNV, ale na silnici byl oslněn protijedoucím vozidlem a havaroval. Sbor přesto po celou dobu povodní pracoval tam, kde bylo potřeba.
30. září 1966 v 16.30 houká siréna a nad objektem místního JZD se valí hustý černý dým – hoří stodola plná slámy a zrna.Požární družstvo vjíždí do objektu a za pomocí občanů natahuje první vedení. Hlavním úkolem je odříznout horní kravín a stoh od hořící stodoly. Přijíždějí sbory z Čeladné, Tiché, Frýdlantu, Frenštátu, Kozlovic a Místku. Lokalizování požáru trvalo do druhého dne do 17. hodiny odpolední.

V dalších létech sbor nadále pokračoval ve své činnosti jak v oblasti požární ochrany, tak i spolkové činnosti. Členové opravili omítku na zbrojnici, byly prováděny pravidelné požární preventivní prohlídky, účastnili se soutěží, pro ostatní občany pořádali různé přednášky, končinové zábavy, letní večery a velmi populární bývalo setkání generací.
V obci se začala rozmáhat výstavba chat a rekreačních zařízení, docházelo také často k požárům lesa a proto se musela řešit otázka zakoupení hasičského vozu – cisterny, která by přijížděla k požárům se zásobou vody. Stal se i takový případ, kdy v horkém suchém létě hořela chata a potok i blízká požární nádrž byly vyschlé.
Cisterna byla přislíbena v roce 1983, ale protože nebyla včas dodaná veškerá dokumentace, byla nám přidělena až 13. 5. 1985, v krátkém čase byla provedena výměna garážových vrat a zateplení garáže.
24. července došlo ke zvláštnímu a nebezpečnému výjezdu – došlo k úniku plynu na rekreačním středisku VŽKG.
Dále se pokračovalo s prací s mládeži a cílem vychovat své nástupce.
Dlouho se připravovala přestavba hasičské zbrojnice. S rekonstrukcí se začalo 2. května 1987. Původní projekt počítal pouze se dvěma garážemi, malou spolkovou místností a hygienickým zařízením. Při samotné rekonstrukci se otevřela možnost pouhým zvednutím střechy vybudovat velkou spolkovou místnost, šatnu, kuchyň a další prostory, které jsou dnes plně využívány. Průběžně se podařilo projekt i dokumentaci sladit a dovést do dnešní podoby. Financování stavby bylo ukončeno ve zlomovém roce 1989 – těsně před jejím dokončením, zbývající práce byly dodělávány ještě několik let. Při rekonstrukci bylo našimi členy i výpomocí některých ochotných občanů odpracováno mnoho brigádnických hodin.

V dalších létech se sbor zaměřil na opravu techniky a dokončování přestavby zbrojnice. V roce 1991 zasahoval u třech požárů – pro připomenutí 21. srpna požár domku paní Saitlové. V tomto a následujícím roce se členové pustili po konzultacích s Hasičským muzeem v Přibyslavi do opravy staré koňské stříkačky. Tato rekonstrukce se jim povedla a naše stříkačka je využívána pro slavnostní příležitosti dosud.
V těchto dobách začíná jednotka pomáhat nejen při požárech a povodních, ale stále větší část zaujímají technické výjezdy.
V roce 1993 byla sboru předána AVIA 30 valník ze zrušených provozoven OÚ. Příštího roku následovala větší oprava a úprava pro hasičské účely.
Leden roku 1996 začal požárem u Václavíků, během dubna až června došlo k dalším třem požárům. Jednotka v té době již pracovala velmi dobře, takže díky rychlému zásahu při požáru stolařské dílny byl zachráněn celý přilehlý rodinný dům.
V sobotu 5. a neděli 6. července 1997 postihla naši obec již druhá povodeň v krátkém čase. Tato však byla ničivější a s většími materiálními škodami. Celodenní silný déšť se večer změnil v silný liják. Večer ve 22.30 byli sirénou svoláni členové jednotky k provádění zajišťovacích prací. V té době již byly zatopeny sklepy a suterénní prostory domů. Hasiči celou noc objížděli kritická místa, kontrolovali průtočnost mostů, odstraňovali naplavené dřevo, museli evakuovat některé občany.
V září tohoto roku byl oficiálně založen kroužek mladých hasičů, ti se ihned přihlásili do celoroční hry Plamen a začali získávat zkušenosti s hasičskou technikou při soutěžích.

Rok 1998 probíhal v duchu oslav 100 let založení sboru. Tyto oslavy byly zahájeny 3. května při slavnostní mši v kostele Maří Magdalény. Od rána vyhrávala u hasičárny kapela, členové se scházeli ve slavnostních uniformách. Mladí hasiči se předvedli v nových stejnokrojích.
6. června bylo uspořádáno námětové cvičení na budovu OÚ za přítomnosti dobrovolných hasičů z okrsku a okolí a profesionálních hasičů z Frýdku-Místku.
3. července se konala slavnostní schůze na Huťařství. Následující den byl pro občany a hosty připraven program s ukázkami staré a nové techniky. Večer se všichni sešli na taneční zábavě.
Za odměnu za dlouholetou práci jeli členové na zájezd do Jeseníků.
Mladí hasiči se zúčastnili několika pohárových soutěží, scházeli se na trénincích, brigádách i výletech, jeli s ostatními na zájezd.

U velkého požáru rodinného domku u Řezníčků zasahovala naše jednotka 4. prosince 1999. U tohoto a dalších pěti případech se velice osvědčila dýchací technika a vysílačky, se kterými se naši členové naučili velmi rychle zacházet.
V tomto roce došlo k prvnímu velkému úspěchu mladých hasičů, kteří ve hře Plamen získali 3. místo v okrese.
Rok 2000 byl běžným rokem, pořádali jsme diskotéky, soutěž o bečku, začali jsme sbírat železný šrot. Největší raritou při této brigádě byla past na myši i se špekem. Během roku došlo pouze k 1 požáru, zbytek výjezdů byly technické pomoci. Získali jsme Avii Furgon, kterou si členové sami opravili.
V měsíci říjnu 2001 jsme se stali pořadateli 1. kola hry Plamen – závodu požárnické všestrannosti, snad to bylo podnětem pro mladé hasiče, aby se více snažili a výsledek se dostavil. V součtu všech kol získali v okrese 2. místo.
Jednotka zasahovala 9 krát, dále také prováděla ukázky pro místní děti. Sbor kromě obvyklých akcí uspořádal navíc turnaj ve společenských hrách a zabíjačku.
Rok 2002 se nám připomene výjezdem k hořící chatě Solárce. Kromě tohoto zasahovala jednotka ještě u jednoho požáru a 18 technických výjezdech.
25. května se konala jsme pořádali na hřišti u ZŠ závěrečné kolo hry Plamen. Organizování těchto závodů stojí za zmínku hlavně proto, že je třeba ocenit práci a nadšení mnoha lidí, kteří se na této akci podílejí.
Přes vánoční svátky jsme přerušili sérii vánočních turnajů a začali jsme s předsilvestrovskými výšlapy.
Rok 2003 byl tak jako jiné bohatý na spolkovou činnost – účast na mši, diskotéky, soutěže, přednášky, smažení vaječiny, ale hlavně úprava hasičárny, oprava a údržba techniky. Také jednotka měla plné ruce práce. Vyjížděla 9 krát k požárům, zbytek byly technické výjezdy. Neustále jsme řešili systém svolávání jednotky – sirénu není dobře slyšet a proto byla jednotka svolávána telefonicky. Největší investicí do jednotky byla elektrocentrála Honda a osvětlovací rampa.
Mladí hasiči se účastnili stále většího počtu pohárových soutěží a to s velmi pěknými výsledky.
Od ledna 2004 začal platit zákon, který stanoví, že všichni členové jednotky musí absolvovat co 2 roky preventivní prohlídky a v případě držitelů dýchací techniky pak testy na úrovni profesionálních hasičů. Jednotka zasahovala 12 krát při technických zásazích, v tomto roce nebyl žádný požár. Celý rok byly prováděny údržby a opravy stávající techniky, byla převezena plechová zelená garáž a v ní umístěna koňská stříkačka, stříkačka Zikmund a přívěsné vozíky. Začala pravidelná školení jednotky.
Mladí hasiči byli v tomto roce velmi úspěšní, kromě výborných výsledků na pohárových soutěžích získali 2. místo ve hře Plamen a postoupili do krajského kola – poprvé v historii kunčických hasičů.
Rok 2005 začal pro náš sbor sportovně a vesele, ale pak se vše změnilo. 16. srpna zasahovala naše jednotka u případu, kdy 2 tažní koně spadli do 5 metrů hluboké zarostlé a nepoužívané studny. Majitel byl požádán policií, aby s pomocí koní vytáhl ze svahu v lese kradené auto. Při samotném výkonu jeden kůň spadl do studny a druhého tam sebou stáhl. Protože studna byla v prudkém svahu a nepřístupném terénu, musela být povolána těžká technika. Jeden kůň byl vytažen živý, druhý pod ním se udusil. Bohužel nakonec i první podlehl zraněním.
Jednotka zasahovala celkem 16 krát – 3 ohně, zbytek technická pomoc.
26. srpna ve večerních hodinách zemřel náš kamarád a bývalý starosta Pepík Škulavík.
V září a říjnu proběhla v hasičárně plynofikace. Tím je umožněn trénink, školení družstev i pravidelné opravy i v zimních měsících.
Výcvikové období bylo ukončeno námětovým cvičením na rekreační středisko Mládí, kromě jednotek z našeho okrsku a Frenštátu se na akci podílela i Policie ČR a Záchranná služba, která dodala figurantky a ty pak ukázkově ošetřovala.
Mladým hasičům se opět dařilo, z každé pohárové soutěže, které se účastnili, přivezli umístění a pohár.
Klid a běžný rytmus roku 2006 trval do března, kdy nasšemu sboru svitla naděje, že pomocí státní dotace dostane náš sbor nový hasičský automobil. Během příštích dnů a měsíců probíhaly prohlídky vhodných typů do našeho terénu a nakonec 21. května ve výběrovém řízení bylo vybráno vozidlo MAN 16-R. Po dalším zařizování a přípravách nám byl 10. srpna automobil dovezen a předán techniky ze Slatiňan. Je paradoxem, že se to stalo 107 let po zakoupení koňské stříkačky, která byla vyrobena ve stejné firmě u předchůdce našeho nového vozu.
20. září jsme se rozloučili s naší starou „Máňou“, kterou koupili hasiči z malé vesnice Stehno u Ústí nad Labem, s ní odjel i kus naší historie. Od srpna se věnovala jednotka výhradně novému vozu, probíhalo zajíždění a seznamování se s vozidlem, ale tomu všemu předcházela obrovská úprava garáže – nová podlaha, zvětšování vrat apod. Tyto práce vykonávali naši členové zcela zdarma, jídlo jsme hradili ze naší spolkové pokladny.
30. září jsme připravili křest nové cisterny za účasti všech našich členů, příznivců z řad občanů a mnoha hostů.
I mladí hasiči byli v tomto roce aktivní, připravili pro ostatní děti z obce karneval na ledě u ZŠ, ve hře Plamen získalo družstvo mladší 1. místo, byli jsme na výletě v Dinoparku a hlavně pomáhali při křtu nového auta.

Rok 2007 byl rokem zdokonalování se s obsluhou nového vozu, s nímž jsme v únoru jeli do Slatiňan na garanční prohlídku, při které bylo namontováno nezávislé topení. V dubnu jsme se vydali s Manem na požádání výrobce do vojenského výcvikového prostoru Léšť na Slovensko, kde jsme s vozidlem předváděli ukázky pro prezidenta slovenských hasičů a generální štáb HZZ.
V průběhu roku se nám podařilo vybudovat kvalitní svolávací systém jednotky pomocí SMS zpráv přímo z centra z Frýdku – Místku. Díky sponzorovi byl zakoupen systém Pelig, který pomohl výrazně zkrátit výjezdový čas jednotky. Zprovoznění tohoto systému se ukázalo jako velmi důležité, protože 11. prosince došlo ke sloučení operačního střediska územního odboru Frýdku – Místku a Nového Jičína. Toto operační středisko je umístěno v Místku a řídí obě oblasti. Jelikož se naše obec nachází na hranici obou okresů, je naše jednotka vysílána do sousedního okresu častěji než dosud. To znamená že okruh našich výjezdů se rozšířil na Trojanovice, Tichou, Lichnov, Bordovice, Veřovice, Mniší, Lubinu, Kopřivnici a Frenštát pod Radhoštěm. Vždy v závislosti na závažnosti situace. V tomto roce došlo k 57 výjezdům, z toho bylo 8 požárů, 36 likvidací obtížného hmyzu,
1 plachý poplach a 12 technických výjezdů.
Mladí hasiči byli velmi úspěšní, v pohárových soutěžích se znovu umístili vždy na některém z předních pozic. Družstvo starších děvčat dokonce vytvořilo rekord požárního útoku a to 12,277 s. V okresním kole získalo družstvo mladších 1. a družstvo starších 2. místo a postup do krajského kola. Kromě soutěží jezdili na výlety, navštívili muzeum v Kozlovicích a pomáhali s programem v MŠ.
Nejen činnost mládeže, ale celého sboru byla velmi pestrá, společně jsme se zúčastnili mše svaté, sbírali železný šrot, uspořádali turnaj v kuželkách, vánoční pochod a další. Samozřejmě sbor i jednotka pracovali celoročně na údržbě hasičárny a hlavně pak techniky, aby při tak obrovském množství výjezdů bylo vše v pořádku.
Jedna akce však byla nová a zdá se, že i velmi důležitá. První květnový pátek jsme se stali pořadateli noční soutěže pro dospělé „O Kunčický pohár“. Tohoto prvního kola se zúčastnila nejen sousední, ale téměř všechna družstva Moravskoslezské ligy. Tato soutěž probíhala na hřišti u ZŠ a setkala se s mimořádně kladným ohlasem.
Letošní rok je rokem oslav 110. výročí založení sboru. Snažíme se abychom toto důležité výročí připomínali na každém kroku. Proto jsme v rámci seznámení občanů s Integrovaným záchranným systémem připravili ukázkové námětové cvičení na budovu ZŠ, při které spolupracovaly všechny složky – hasiči, policie i záchranná služba. Naše jednotka si vyzkoušela spolupráci se sbory z okolí a s profesionálním hasičským sborem z Místku, samozřejmě nejdůležitější byla záchrana dětí – figurantů. To, že jsou takovéto akce velmi důležité svědčí i fakt, že v letošním roce jsme zasahovali u tří velkých požárů, kde tato spolupráce byla zásadní.
První velkou zkouškou byl požár stolařské díly v Čeladné, kde jsme byli přizváni, příčina je v šetření, škoda asi 10 mil Kč.
27. července – při sobotní pouťové diskotéce začal hořet seník pana Cochlara, kde z dosud nezjištěných příčin hořelo 400 balíků sena. Ty byly za asistence hasičů v dýchacích přístrojích vyvezeny na louku, kde pod dozorem hořely ještě několik dní.
Poslední velkým a nejsmutnějším výjezdem byl požár u paní Henzlové, při kterém shořela celá stodola a střecha rodinného domku, který byl ohněm poničen tak silně, že musel být zlikvidován. Příčinou byl blesk, který udeřil do dřevěné stodoly.
Družstvo starších v okresním kole hry Plamen získalo opět 2. místo a tím postup do krajského kola. Zde naše děvčata předvedla svou parádní disciplínu a v požárním útoku s vodou se staly nejlepšími v kraji.
Sbor pracoval s velkým nasazením, uspořádali jsme 2. ročník noční soutěže, 3 prázdninové diskotéky a velmi významně jsme se podíleli na Dni obce, kde jsme pro občany připravili naše vyhlášené speciality – grilovanou kýtu a bramboráky. Mladí hasiči pro své kamarády připravily soutěže a samy je organizovaly.

Za dlouhých 110 let, kdy existuje náš kunčický hasičský spolek, zde ochotně a obětavě pracovalo mnoho lidí, z některých rodin jsou to celé generace. Byli vždy nositeli kulturního a společenského dění v obci, hráli ochotnické divadlo, pracovali při brigádách, starali se o mládež. Dnes jsme nikoho nejmenovali, protože u hasičů není až tak důležité jméno, jako práce, která po hasičích zůstane. A té v našem případě není rozhodně málo. Hasiči se snažili být vždy všude tam, kde bylo potřeba. Posláním hasičů je od nepaměti boj s přírodními živly – s ohněm při požárech, s vodou při povodních. K tomu je zapotřebí hlavně odvaha, síla a rychlost. V současné době však stále více hasiči pomáhají při různých haváriích a podílí se přímo na záchraně životů. Zde se naopak uplatňuje opatrnost, cit a znalosti první pomoci. Všechny tyto vlastnosti naši hasiči mají, nebo se jim alespoň snaží naučit, ale nemají to vždy lehké. Po celou dobu historie spolku se střídají období, kdy jsou hasiči uznávání pro svou práci, s obdobími, kdy musí o své místo na slunci bojovat. Za to, že hasiči neustále dokazují, že jsou to právě oni, kdo kdykoliv a za jakékoliv situace půjdou pomoci, moc děkujeme. Samozřejmě děkujeme i rodinným příslušníkům, bez jejichž pochopení by práce byla ještě těžší.