Pokud se vám stránky nezobrazují správně, je to pravděpodobně způsobeno vašim prohlížečem. Na následujícím odkazu si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat prohlížeč Google chrome, který tento problém odstraní.
V této rubrice již brzy naleznete vše o okrsku Smrk do kterého spadá SDH Kunčice, Čeladná, Staré Hamry a Ostravice.
Nové telefonní číslo hasičů v Kunčicích je:
724 161 999
 

Oficiálni web Sboru dobrovolných hasičů Kunčice p.O.

 

Hlavní strana

Hadicová a uzlová štafeta

V sobotu 2. března proběhla zimní část hry plamen v uzlové a hadicové štafetě. Za naše SDH se na start postavilo jedno družstvo starších žáků, na soutěži se jim dařilo, skončili s pěkným výsledkem. Za odměnu pak navštívili polygon na HZS Frýdek-Místek.

Trénink MH na ledě

Jeden ze zimních tréninků věnovali mladí hasiči bruslení na Ostravici.
Valná hromada sboru
Valná hromada se konala 12. ledna 2019 v hasičárně za účastí členů, hostů a zástupců sborů z okrsku SMRK. Byly předneseny zprávy o činnosti výjezdové jednotky, sboru a kolektivu mladých hasičů. Zde oznámila p. Kahánková, že končí po téměř 25 letech svou činnost vedoucí mladých hasičů a předává štafetu p. Martině Čajánkové Píšové a Marcelu Fabiánkovi. Poté následovala zpráva pokladníka a revizní komise. V diskuzi vystoupil p. Kahánek s hodnocením oslav 120. výročí a poděkováním všem za ochotu a práci při oslavách.Poděkoval za finanční pomoc také všem sponzorům a partnerům, zejména pak Obecnímu úřadu v Kunčicích p.O. a Moravskoslezskému kraji za dotaci. Paní starosta Mgr. Šebelová vyzvedla práci jednotky, zejména při zásahu v Tiché a vysoce hodnotila práci celého sboru.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PODPORUJE ČINNOST SDH

Tato podpora Moravskoslezského kraje se v letošním významném roce dotkla velmi významně i naší činnosti. Moravskoslezský kraj poskytl našemu sboru neinvestiční dotaci ve výši 55 000 Kč na realizaci projektu .„Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“. Sbor tuto dotaci použil na nákup hasičského praporu v rámci oslav 120. výročí založení sboru.
Prapor vyrobila podle historických podkladů firma Alerion z Brna, prapor byl pokřtěn 24. černa na slavnostní mši svaté, a od té doby jste jej mohli vidět na všech našich akcích, při kterých jsme společně oslavili 120 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Vánoční pochod

Letošní zimní pochod poznamenalo sychravé a nevlídné počasí, a tak se na procházku vydalo asi jen 10 hasičů. Výborné občerstvení po cestě a dobrá nálada nám nechyběla. Nakonec jsme se s ostatními sešli na pozdním obědě v restauraci Skalka.

Pečení vánočních perníčků

Abychom letos nepodcenily vánoční přípravy, sešly jsme se v nové cvičné kuchyni základní školy, abychom si upekli v nových krásných prostorách vánoční perníčky. Samozřejmě jsme do kuchyně nepustily žádného chlapa, jen malý Péťa nám mohl pomáhat. Pečení jsme zakončily super pohoštěním připraveným v nové troubě Na příští schůzku jsme si pozvaly perníkářku paní Musilovou z Trojanovic, která nás zasvětila do zdobení, prozradila nám některé fígle, a divte se, ono nám to šlo!! Děkujeme moc vedení základní školy za zapůjčení jejich nové úžasné kuchyně.

Námětové cvičení

Jednotka z Kunčic p.O. vyjela k taktickému cvičení na požár bývalé obřadní síně v obci. Po příjezdu na místo jednotka provedla odpojení elektřiny a přešla k vyhledávání pohřešovaných osob (4 dospělí a 2 děti), které se měly údajně nacházet v budově. Tyto osoby byly nalezeny, vyvedeny a jedna z nich vynesena na páteřní desce, všechny byly ošetřeny a předány na shromaždiště. Společně s JSDH Staré Hamry vytvořili poté dálkovou dopravu vody z hydrantové sítě do CAS. JSDH Čeladná provedla vytvoření útočného vedení proudu vody na střechu budovy, JSDH Ostravice pak totéž na zadní stranu budovy, následně střídaly hasiče vyhledávající osoby v budově. Po ukončení tohoto námětového cvičení se jednotky sešly v kunčické hasičárně ke společnému hodnocení akce.

Hasičský zájezd

Za letošní celoroční práci na oslavách výročí jsme se odměnili dvoudenním zájezdem do Jeseníků. Cestou jsme se stavili do muzea tvarůžků v Loštic, pochutnali si na pravé svatomartinské huse, prohlédli si areál Dolní Morava. Ubytováni jsme byli v penzionu v Kunčicích. Po zpáteční cestě jsme navštívili Štemberk.

Úspěšný zásah, na kterém má velký podíl naše jednotka

03.11.2018 06:20 Moravskoslezský kraj
Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v sobotu 3. 11. 2018 ráno v obci Tichá (okres Nový Jičín) u požáru zaparkovaného traktoru Case, lisu na seno a slámu Krone a části přilehlého kravína, v němž jsou ustájeny čtyři desítky býků.


Předběžná škoda byla odhadnuta na 1,8 milionu korun, hasiči ale svým rychlým zásahem uchránili majetek odhadem za 16 milionů korun.

Operační středisko hasičů bylo o požáru v areálu kravína informováno v sobotu před půl sedmou ranní. Na okraj obce Tichá ihned vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), společně s ní tři jednotky dobrovolných hasičů – Frenštát pod Radhoštěm, Kunčice pod Ondřejníkem a Tichá.

Při příjezdu hasičů už vydatně hořel traktor i lis, stojící za sebou v zastřešeném přístavku u zdi kravína. Ta začala hořet i s hliníkovou střechou kravína, v němž byli ustájeni býci a kde ležela mimo kotce suchá sláma.

Hasiči dostali oheň zvenku i zevnitř pod kontrolu za čtvrt hodiny, dohašování s pečlivým proléváním střechy kravína i zasaženého traktoru jim zabralo více než hodinu. Nikdo nebyl zraněn. Příčina vzniku požáru je v šetření, o pomoc byl mj. požádán Technický ústav požární ochrany v Praze.

Nejvyšší škoda vznikla na obou zemědělských strojích. Hasiči ale uchránili před zkázou dlouhý kravín (podle majitele za 15 milionů korun) i se čtyřmi desítkami různě starých býků (odhad 1 milion korun). Hasiči byli tak zruční, že je nakonec nemuseli vůbec vyvádět z kravína ven.
por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

Závod požárnické všestrannosti 2018

Tento závod se konal v sobotu 13. října ve Starém Městě, za náš sbor se zúčastnilo jedno družstvo starších.

Kunčická bečka

V pátek 28. září jsme pořádali další setkání mladých i dospělých hasičů při soutěži Kunčická bečka. Dopoledne se na start postavilo13 mladších, 10 starších a 5 družstev dorostu. Soutěž probíhala ve velmi příjemné atmosféře, prostě "na pohodu". Odpoledne mládež vystřídalo 13 dospělých a 4 sranda týmy.

Oslavy 120 let trvání SDH Kunčice p.O.

Oslavy 120 let založení sboru s gratulanty a hosty
Tak významné narozeniny, jako jsou ty naše 120, si zaslouží pořádnou oslavu s příjemnými hosty a spoustou gratulantů. Pokud jste hasičskou oslavu 11. srpna nestihli, je to velká škoda, protože program byl velice bohatý, všichni se bavili a vše probíhalo v nádherné uvolněné atmosféře.
Nejdříve jsme shlédli ukázku hašení od nejstarší techniky až po tu nejmodernější, vždy doprovázenou dobovou hudbou. Pohádku o hasičském snu nám četly mladé hasičky Sárinka Vykrutová a Magdalénka Klepáčová, střídaly se s odborným výkladem v podání p. Cochlara – tato jejich souhra měla velký úspěch. Každá ukázka byla odměněna potleskem a uznáním diváků, kteří si zblízka mohli prohlédnout práci s koňskou stříkačkou, různými staršími automobilovými stříkačkami a nakonec zásah našim hasičským automobilem MAN. Po ukončení připraveného zásahu si mohli všichni prohlédnout i ostatní techniku, např. vysokozdvižnou plošinu a výjezdový automobil Tatra z HZS Frýdek-Místek.
Program byl velice různorodý, a tak se na podiu střídali další hosté a gratulanti. Nejdříve to byly děti z folklorního souboru MŠ školní Dolňánek, aby jej vystřídali muzikanti ze souboru písní a tanců z Kozlovic Valašský Vojvoda. Během tohoto představení začala plnit dětské sny kouzelnice Radana, která se svou spolupracovnicí malovala dětem na obličej. Aby si rodiče odpočinuli a mohli se občerstvit, připravila tato kouzelnice pro děti zajímavý program, při kterém nejdříve kouzlila, později si s dětmi hrála, tančila a dováděla. Večer po 19. hodině už zase patřil Valašskému Vojvodovi, kdy už přijeli i jejich tanečníci a na podiu předvedli naše krásné valašské tance.
Během celého odpoledne probíhala hasičská ruličková hra, kdy hosté mohli vyhrát odpoledne některou z více než 200 cen, ti co postoupili do večerního slosování pak o 15 nejhodnotnějších.
Celou oslavu završila taneční zábava se skupinou Sagar, kde se vyplnilo přesně to, co se o nich povídá. „Jakmile začnou hrát a zpívat, hned jsou všichni na parketu“. Tato skupina byla opravdu úžasná a předvedla show a kvalitu, jakou jsme tu ještě neměli.
Aby se oslavy mohly uskutečnit, bylo nutno vynaložit mnoho úsilí a práce. Všem sponzorům moc děkujeme za dárky do naší ruličkové hry, všem hostům a gratulantům za krásně společně prožitou oslavu. Průběh akce nám nafotil pan Emil Milata,

Novomanželé Petra a Eda Bordovští

V sobotu 7. června si řekli své "ano" Petra Jalůvková (SDH Kunčice p,O.) a Eda Bordovský (SDH Bordovice). Dcera Julinka jim byla družičkou.

Adam a Lenka Čajánkovi se stali rodiči

Syn Stanislav se narodil v pondělí 25. června, vážil 3790 g a měřil 50 cm. Všichni hasiči moc gratulují. Je krásný, posuďte sami......

Oslav 120 let trvání SDH Kunčice p.O.

V neděli 24. června jsme slavnostní mší, křtěním nového praporu a následnou valnou hromadou oslavili 120 let založení sboru.
Zprávu o činnosti sboru za 120 let si můžete přečíst v levých panelech pod titulkem "historie".

Mladí hasiči v Janovicích (NJ)

Starší žáci v Janovicích - 7. místo

Závěrečné kolo hry Plamen 2018

V sobotu 19. května se družstvo starších žáků zapojilo do posledních pěti soutěží hry Plamen. Jednalo se o Štafetu dvojic, Štafetu CTIF, Štafetu 4x60 m, Požární útok s vodou a Požární útok s překážkami CTIF. V celoročním hodnocení nakonec obsadili krásné 5. místo.

NOČNÍ SOUTĚŽ O "KUNČICKÝ POHÁR 2018"

Celodenní soustředění MH 1. a 8. května

Výjezd jednotky - požár lesa

Pět jednotek hasičů vyjelo do Kunčic pod Ondřejníkem na Frýdeckomístecku k požáru lesa asi na ploše 50×50 metrů po nezvládnutém vypalování. Obešel se bez zranění.

Zasahovala zde jednotka HZS MSK ze stanice Frýdek-Místek a čtyři jednotky dobrovolných hasičů – Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice, Frenštát pod Radhoštěm a Čeladná

Amelia Kahánková

Dne 21. března se Vojtovi Kahánkovi a jeho ženě Alence narodila v Kanadě dcera Amelia - Amálka.

Hadicová a uzlová štafeta

V sobotu 3. března jsme se zúčastnili Hadicové a uzlové štafety, konané na HZS ve Frýdku-Místku. Protože nás postihla obrovská nemocnost, postavili jsme na start jen jedno družstvo starších, a to ještě s pomocí moc šikovné dívčiny z Metylovic - Moniky. Obě soutěže proběhly bez chyby, a tím i bez trestných bodů. Výsledky níže. po ukončení soutěží jsme šli do polygonu.

Zimní olympijské hry okrsku SMRK

Když nemůžeš, tak přidej víc….,

toto heslo provázelo naše Zimní olympijské hry okrsku SMRK, které jsme pořádali v sobotu 24. února 2018 na nově vybudovaném kluzišti na Ostravici.
Sobotní odpoledne a podvečer si své síly a schopnosti ve stylu fair play poměřovali mladí i starší olympionici z obcí Kunčice p.O., Ostravice, Staré Hamry a Čeladná.
Všichni sportovci nastoupili na led v různých kostýmech a převlecích, na bruslích i bez, ale všichni s očekáváním vynikajících výsledků a rekordů. Před ně slavnostně nastoupili předseda olympijského výboru okrsku pan Pavel Kahánek se slavnostním projevem a starosta obce Ostravice pan Miroslav Mališ, který olympijské hry oficiálně zahájil. Za zvuku olympijské hymny byla přinesena
a vztyčena olympijská vlajka a zapálen olympijský oheň.
Více než 40 dětí a asi 60 dospělých neodradil ani mráz, ani silné sněžení a s chutí se pustli do boje s plněním disciplín, kluzkým ledem i mrazivým větrem. Všichni bojovali společně, děti skládaly světadíly do olympijských kruhů a dospělí jim dílky vozili, pak si úkoly vyměnili a dospěláci skládali zeměkouli. Na olympiádě samozřejmě nemohl chybět biatlon i se střelnicí a trestným kolem, krasobruslení děvčat, kluků, žen i mužů. Nově jsme přidali závod psích spřežení, který nám na olympiádě v Koreji chyběl. Závod v curlingu s opravdovými žehličkami a hokejové nájezdy na bránu byly sice připraveny zejména pro děti, ale dospěláky tyto úkoly tak zaujaly, že děti brzy vystřídali.
Odpolední hry na ledě hrozně rychle utekly a v podvečer bylo nutné olympijské hry ukončit. Za zvuku slavnostní fanfáry nastoupili všichni sportovci i olympijský výbor a všem dětem byly předány zlaté olympijské medaile, diplomy i sladké odměny. Obrovským zážitkem pro všechny byl společný zpěv naší státní hymny. Závěrečný ceremoniál jsme ukončili uhašením olympijského ohně a odnesením olympijské vlajky.

Fotografie z několika výjezdů z poslední doby

Výjezd jednotky - požár komínu

V pondělí 19. února v 17.15 hodin byla jednotka povolána ke vznícení sazí v komíně na chatě v Kunčicích p.O. Po příjezdu byl požár uhašen suchým pískem, následně byl komín vymeten a vyčištěn. K rozšíření požáru naštěstí nedošlo.

Výjezd jednotky - Požár odsávání prachu v lisovně Siemens

12.2 v 19:48 byl jednotce ohlášen požár vzduchotechniky - odsávání prachu ve firmě Siemens ve Frenštátě p. Radhoštěm. Po příjezdu na místo události se na místě nacházely již jednotky z Frenštátu p. R. a Trojanovic, Průzkumem bylo zjištěno že došlo k zahoření odsávání prachu. Jednotka vyčkala do příjezdu HZS NJ jako záloha na místě události a poté se vrátila zpět na základnu.

Požár rodinného domku ve Frenštátě p.R.

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v sobotu 3. 2. 2018 večer ve Frenštátu pod Radhoštěm (okres Nový Jičín) u požáru obytného podkroví rodinného domku se sedlovou střechou. Obešel se bez zranění, předběžná škoda byla odhadnuta na 400 tisíc korun. Hořet začalo v souvislosti s topením, příčina bude upřesněna.


Operační středisko hasičů bylo o požáru informováno v sobotu ve čtvrt na sedm večer. Do místní části Papratná vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanice Nový Jičín, společně s ní tři jednotky dobrovolných hasičů – Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice a Kunčice pod Ondřejníkem.

Hořela sedlová střecha s obytným podkrovím rodinného domku o půdorysu 12 × 10 metrů. Hasiči dostali oheň pod kontrolu asi za hodinu a půl, dohašování s rozebíráním střešní konstrukce a obložení podkroví po celé délce hřebenu jim zabralo necelou hodinu.

Před příjezdem hasičů se podařilo z domku uniknout třem osobám. Prošly kontrolou ZZS MSK.

Při zásahu se lehce zranil na noze dobrovolný hasič. Místostarosta města nabídl obyvatelům domku náhradní ubytování

Trénink na bruslích

Čtvrteční trénink 25. ledna jsme věnovali zvyšování kondičky, a to na bruslišti v Ostravici. Zde vedle školy vyrostl nádherný areál pro bruslení všech věkových kategorií, bruslení hlavně ve večerních hodinách je opravdu zážitkem. Zde plánujeme v únoru i jednu větší akci pro všechny odvážné z okrsku SMRK.

Požár přístřešku

22. ledna 2018 ve 14.50 hodin byla jednotka povolána k požáru přístřešku u rodinného domu v Kunčicích p.O. Po příjezdu bylo zjištěno, že je již celý přístřešek v plamenech. Požár byl uhašen čtyřmi proudy C. Na místě zasahovaly jednotky dobrovolných hasičů Kunčice p.O., Čeladné, Frenštátu p.R. a profesionální jednotka HZS Frýdek-Místek. Příčina požáru je v šetření.

Požár rodinného domu

6 ledna 2018 v 9.25 hodin byla jednotka povolána k požáru rodinného domu v Kunčicích p.O.. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je vstupní hala domu v plamenech. Bylo provedeno odpojení elektrického proudu a následné uhašení požáru dvěma proudy C, dále bylo provedeno odvětrání budovy. Na místě zasahovaly jednotky dobrovolných hasičů Kunčice p.O., Čeladná, Frýdlant n.O., Frenštát p.R. a profesionální jednotka HZS Frýdek-Místek. Příčinou požáru bylo pravděpodobně vznícení sazí v komíně.

Valná hromada

V sobotu 20. ledna se konala valná hromada našeho sboru za účastí hostů - ing, Tomáše Hrubiše - starosty obce, Mgr. Michaely Šebelové - místostarostky obce a zástupců sborů okrsku SMRK - Čeladné, Ostravice a Starých Hamer. Byly schváleny zprávy o činnosti kroužku mladých hasičů, o činnosti sboru a výjezdové jednotky, pokladníka a revizní komise. Členové byli seznámeni s plánem oslav, který proběhnou v letošním roce.

Štědrý víkend v hasičárně

V prosinci jsme si s dětmi uspořádali Štědrý den v hasičárně s nocováním. Sešli jsme se v sobotu po obědě a s chutí se pustili do příprav na Štědrý večer. Ozdobili jsme si stromeček, připravili slavnostní tabuli, obalili řízky na večer a vyrobili ze sklenic sněhuláky jako svícníky. Pak jsme se šli projít na delší procházku, cestou jsme se stavili na hřbitově za Hankou a zavzpomínali jsme si. Po návratu do hasičárny každý za zvuku vánočních koled dal pod stromeček dárky pro kamaráda. Pak už na děti čekal vánoční labyrint, který jsme si postupně rozsvítili a řekli svá přání. Po slavnostní večeři došlo k rozbalování dárků a pak už si děti hrály až do pozdního večera. U pohádky se jim krásně usínalo a ráno se i s pohádkou probouzeli. Snídani dostali do spacáků, a po snídani a sbalení věcí už následovaly zase jen hry až do doby, kdy pro ně přišli rodiče. Stalo se hezkou tradic í, že rodiče nespěchají, sednou si s námi na kávu a kus řeči, vyslechnou si zážitky dětí a prohlédnou dárky.

Trénink mladých hasičů - boulder

Ve čtvrtek 23. listopadu jsme trénink zaměřili na šikovnost, obratnost a odvahu a jeli jsme do Frenštátu p.R. na lezeckou stěnu - boulder. Za hodinu a půl se děti maximálně vyřádily, vyzkoušely si své dovednosti a mrštnost.

Trénink mladých hasičů Kotelna

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhl trénink mladých hasičů na bazénu v Kotelně ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Hasičský zájezd

V sobotu 28. října jsme pořádali pro své členy jednodenní zájezd. Nejdříve jsme si dopoledne prohlédli Zbrašovské aragonitové jeskyně, nakoupili výborné lázeňské oplatky a přejeli jsme do HEIparku v Tošovicích, abychom prožili i trochu adrenalinu. Jezdili jsme na bobové dráze, v umělém korytě na pneumatikách a někteří se pokusili zkrotit divokého býka. Netušili jsme, jak se taková adrenalinová zábava bude líbit nejen mládeži, ale i těm dříve narozeným. Pro zklidnění jsme navštívili i poutní místo Panna Maria ve skále v Klokočůvku a i místní hasičskou zbrojnici. Na pozdním obědě jsme si pochutnali v restauraci (bývalé konírně) FRANTIŠKŮV DVŮR. Večer jsme společně zakončili v hasičárně.

Závod požárnické všestrannosti

V sobotu 21. října se v Metylovicích konal Závod požárnické všestrannosti - přespolní běh se střelbou, šplhem na laně, hasičskými, zdravotními a jinými úkoly.
Výsledky zde.....

O Kunčickou bečku 2017

V sobotu, 30.9 2017 se konala naše každoroční soutěž "O KUNČICKOU BEČKU". Počasí nám přálo, sluníčko příjemně svítilo po celý den a tak se na startu sešlo na 20 družstev mladých hasičů, dále 10 dospělých a nakonec i 3 recesistická družstva. Ale pěkně popořadě. Jako první soutěžili mladí hasiči a to v klasickém požárním útoku. Soutěž byla velmi vyrovnaná a probíhala ve velmi přátelském duchu. Nakonec v kategorii mladších zvítězilo družstvo z Lučiny s časem 15,256 s, na druhém místě se umístili Trojanovice "B" a to s výsledným časem 15,499 s a třetí místo patřilo taktéž mladším z Trojanovic, tentokrát družstvu "A", které sestříklo terče za konečných 16,014 s. Naši nejmladší skončili na 8. místě s časem 21,822 s.

V kategorii starších vypadala bedna takto - 1.Trojanovice, čas 13,845. 2.Nová Ves, čas 13,984 s. 3.Kunčice pod Ondřejníkem, čas 15,934 s.

Poslední je dorost, v té suverénně zvítězilo družstvo z Nové Vsi s časem 13,617 s. Jiní dorostenci se již klasického útoku neúčastnili :-)

Po krátké pauze přišla na řadu (ne)tradiční soutěž dospělých. Ta spočívá v tom, že poté co oba proudaři překonají dveře na trati, místo terčů je čeká soudek od piva, který je nutno oběma proudy dopravit do branky a poté ještě ukončit svůj útok sestříknutím terče. Úkol ať se zdá býti náročný, zvládly téměř všechny družstva , nejlépe však Kunčice p. O. "A" s to v čase 33,852 s! Druhé místo patřilo Lučině - mužům, kteří sud dokutáleli do branky za 41,170 s. Třetí místo obsadilo družstvo BŽM Brušperk s časem 53,344. Téměř ihned následovala parádní podívaná v té samé soutěži, ale již ne v tak tradičních úborech. Přišli se totiž mezi nás podívat i samotní Římané z Lučiny, kteří po cestě nabrali celou ženskou osádku tamního JZD :-) A že tuhle soutěž zvládnout i modelky, předvedli chlapi z Kunčic!

Jak jsem zmínil na začátku, soutěž provázelo slunné počasí. O hlad nebyla nouze, připraveny byly hranolky, párky v rohlíku nebo grilovaná krkovička. Pevně věřím že si soutěž všichni zúčastnění užili a příští rok se uvidíme znovu! Díky moc! Samozřejmě velkou pomocí nám je spolupráce našich sponzorů, kterým tímto děkuji!

Tak za rok :-)

A byla svatba ! Hasičská svatba :-)

Dne 16.09.2017 s řekli své ANO Adam Čajánek a Lenka Šmoldasová.

Oběma novomanželům přejeme do společného života jen to nejlepší!

Pohárovky, nocování - zkrátka konec jak má být

Červen byl ve znamení pohárových soutěží, na kterých jsme sice letos nebodovali, ale ani se neztratili. Letošní soutěžení jsme zakončili víkendem se soutěžemi a nocováním u Kahánků.

Kácení máje

Ve čtvrtek 1. června jsme káceli májku a zároveň smažili vaječinu.

Pohárovky Krmelín, Fryčovice

Začínáme s úplně novým a omlazeným družstvem, ale výsledky nejsou nejhorší. Na umístění na předních místech si ale musíme počkat a bojovat.

Hra Plamen štafety i útoky

V sobotu 13. května se ve Frýdku -Místku na stadionu TJ Slezan konalo poslední kolo hry Plamen. Soutěžilo se v pěti disciplínách, a to ve štafetě CTIF, štafetě 4x60 m s překážkami, štafetě požárních dvojic, požárním útoku CTIF a požárním útoku s vodou. V této sezoně jsme soutěžili s naprosto novým týmem, kdy 5 starších žáků (z toho čtyři 11.letí) doplnilo 5 mladších žáků , a ti všichni soutěžili kategorii starších. Toto družstvo nás opravdu překvapilo, když zabojovali ze všech sil a získali celkové 4. místo!! Moc děkujeme!!!

Mše v našem kostele

V neděli 7. května se u příležitosti svátku svatého Floriána - patrona hasičů konala v našem kostele mše svatá za všechny žijící i zemřelé hasiče.

Celodenní brigáda

V sobotu 29. dubna jsme uspořádali brigádu na úklid hasičárny a jejího okolí. Součástí bylo i stavění májky.

Hajdamáš - neboli "Hasiči sobě!

Letošní Hajdamáš na téma "Maškarní karneval" jsme pořádali společně s okrskem SMRK v sobotu 18. března v sále na Starých Hamrech. Super masky, dobré jídlo, bohatá tombola a hudba DJ Ondry - toto všechno se perfektně spojilo a téměř 80 hasičů z našeho okrsku bylo maximálně spokojeno. Foto a video níže...

Hadicová a uzlová štafeta

V sobotu 4. března jsme se zúčastnili dalšího kola hry Plamen, a to hadicové a uzlové štafety. Tato soutěž probíhala v tělocvičně HZS Frýdek-Místek, odměnou pro děti byla návštěva polygonu. Naši mladí hasiči obstáli velmi dobře, bez trestných minut! Výsledky níže

Výroční valná hromada sboru

V sobotu 14. ledna proběhla od 18. hodin v hasičárně výroční hromada sboru SDH Kunčice p.O. Kromě našich kunčicických hasičů jsme přivítali i hasiče z okolních sborů - Čeladné, Ostravice, Starých Hamer a Lubna, dále pak pana starostu obce Ing. Tomáše Hrubiše a místostarostku Mgr. Michaelu Šebelovou. Všichni přítomni si vyslechli zprávy o činnosti mladých hasičů, sboru i jednotky, vše doprovázené hezkou videoprojekcí. Hlavním bodem programu byla volba nového starosty sboru, tím byl řádně zvolen valnou hromadou pan Tomáš Maralík. Bývalému panu starostovi Tomáši Závodnému moc děkujeme za jeho práci a novému starostovi pak hodně elánu do další činnosti.

Vánoční výšlap

Tak jako každoročně vydali jsme se i letos 30. prosince na vánoční výšlap po Kunčicích. Tentokrát se nás sešlo docela hodně, počasí nám přálo, občerstvení bylo příjemné, skvělý oběd ...., zkrátka tak má vypadat poslední výlet.

Bowling

Na závěr roku si poměřili své síly a schopnosti dospěláci na bowlingu ve Frýdlantě n.O., akci jsme zakončili večeří v restauraci a vyhodnocením v hasičárně.

Dračí doupě

Výjezd jednotky - větrný víkend

V pátek 18. listopadu byla ve večerních hodinách jednotka povolána k technické pomoci - odklízení nebezpečných stavů. Na hlavní silnici dovál vítr dětskou trampolínu, ta byla odklizena a přivázána ke stromu.
V neděli 20. listopadu byla jednotka povolána k odstranění spadlého stromu přes cestu.

Výjezd jednotky - požár rodinného domu v Tiché

Požár beskydské roubenky se škodou milion korun
Pět jednotek hasičů zasahovalo přes páteční poledne 11.11.2016 v podbeskydské obci Tichá (okres Nový Jičín) u požáru starší roubenky. Požár se obešel bez zranění, předběžná škoda byla odhadnuta na jeden milion korun. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření.

Operační středisko hasičů bylo o požáru informováno v pátek dopoledne po půl jedenácté. Do obce Tichá vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanice Nový Jičín, společně s ní čtyři jednotky dobrovolných hasičů - Tichá, Frenštát pod Radhoštěm, Kunčice pod Ondřejníkem a Kopřivnice.

Už při příjezdu hasičů hořela roubenka vydatným plamenem, zasažen byl také osobní automobil (zřejmě Hyundai Accent), stojící vedle ní. Hasiči, kteří pečlivě prozkoumali interiér roubenky kvůli možnému výskytu osoby (nikoho nenalezli), dostali oheň pod kontrolu během jedné hodiny, dohašování s rozebíráním střešní konstrukce a odvětráváním pomocí přetlakového ventilátoru jim zabralo dalších několik desítek minut.

Námětové cvičení okrsku SMRK Staré Hamry

Na článku se pracuje...

Závod požárnické všestrannosti Pražmo

V sobotu 15. října jsme odstartovali další ročník hry Plamen a to závodem požárnické všestrannosti, tj. přespolním během spojeným s plněním dalších těžkých disciplín. Protože zařazování žáků se řídí novými pravidly, nemohly do letošního ročníku nastoupil starší žáci, kteří mají rok narození 2001, tímto loňským rokem skončilo 8 starších žáků a my začínáme úplně od začátku s podstatně mladšími dětmi ve starší kategorii. . Ale ti nám na této soutěži opravdu překvapili, závody zaběhli v 2. nejrychlejším čase a díky několika trestným minutám skončili nakonec na 5. místě. Mladší žáci získali 15. místo, i jim patří pochvala. V kategorii dorostenců získal Marce Fabiánek 4., Honza Čajánek 4. a Jakub Svítil 5. místo. I oni si vedli skvěle.
Výsledky v tabulce:

KUNČICKÁ BEČKA 2016

V sobotu 24. září jsme u hasičárny pořádali další ročník soutěže v požárním útoku s vodou Kunčická bečka. Že je o naši soutěž velký zájem svědčí fakt, že se během dne vystřídalo na startu 51 družstev, z toho dopoledne 37 dětských , odpoledne 11 dospělých a 3 sranda týmy. Počasí nám přálo, soutěž probíhala ke spokojenosti všech závodníků i diváků, pro všechny bylo připraveno tradičně bohaté občerstvení. Výsledky najdete v tabulce .Nejkurióznějším výsledkem byl pak čas našeho mladšího týmu, kdy oba proudaři dosáhli naprosto totožného výsledku, a to času 16,716 - naprosto nevídaná věc, čas byl měřen elektronicky.
Odpolední soutěž pro dospělé přesně vystihoval název naší soutěže. Úkolem bylo dostat sud od piva do branky současně oběma proudy vody. Všem týmům se to nakonec podařilo, i když některým jen s velkými problémy. Zvítězilo družstvo z Lučiny. Na závěr se předvedly 3 "sranda" týmy - úkol byl stejný, jen s vtipným nápadem a v převlecích. Naše kunčické družstvo přijelo z dalekého světa na koních jako indiáni, družstvo žen z Lučiny přišlo jako hnutí Hippies s myšlenkou míru v duši i na zemi, družstvo chlapů z Lučiny překvapili s námětem z filmu Dědictví, aneb ...hoši gutentag.
Naše soutěž bychom nemohli pořádat bez pomocí sponzorů, kteří jsou nakloněni hasičům a hasičskému sportu.

Den obce

V sobotu 10. září jsme se podíleli společně s ostatními složkami v obci na oslavách Dne obce. Připravili jsme vynikající jídlo, studená kofola a pivo teklo proudem,prostě pohoda!

Pohárová soutěž O pohár krajského starosty

V sobotu 3. září jsme se zúčastnili krajského pohárového kola v požárním útoku a štafetě dvojic v Nošovicích. Mezi 18. staršími družstvy jsme obsadili 5. místo.

Noční soutěž MH Klimkovice - 1. místo

Po prázdninovém odpočinku jsme se znovu vrhli do soutěžení. Tentokrát to byla pohárová soutěž v Klimkovích, kde jsme s časem 14,656 s zvítězili.

Poslední trénink před prázdninami

Mixované útoky, voda, mlsání ..... to byl náš poslední trénink před prázdninami 30. června. Všem dětem přeji krásné prázdniny se spoustou zážitků!!!!

Pohárová soutěž Frýdlant

V pátek 24. července se zúčastnili starší žáci noční soutěže ve Vyšních Lhotách, po obrovském prostřiku na pravém proudu byli všichni zklamáni výsledkem, ale ne vždy se daří. Protože hned druhý den ráno jeli na pohárovku do Frýdlantu, nocovali u Kahánků a po snídani se vydali napravit páteční neúspěch. Tento úmysl se beze zbytku povedl, když až do předposledního kola naše družstvo s časem 13,4 vedlo, ale pokus Lubna nás odsunul na 2. místo. Přesto velmi dobrý výsledek.

Víkendy nabité soutěžemi

Dva uplynulé víkendy byly pro mladé hasiče nabité pohárovými soutěžemi nejen v našem okrese, ale vyjeli jsme i do sousedního Nového Jičína. 11. června jsme se zúčastnili pohárovky na Lubně, v neděli 19. pak hned tří soutěží - Jistebník, Ostravice a Jičina (NJ). Další víkend pak v sobotu i s mladšími žáky jsme byli v Janovicích (NJ) a Morávce, v neděli jen starší zajeli do Oprechtic. Mladším se tento víkend opravdu povedl, získali 2 druhá místa. Starší se prali se smůlou (či co to bylo), a i když měli velice dobré časy, pohybovali se stále pod stupněm vítězů, ba i několik neplatných pokusů s výborným časem tam bylo. Ale konečně v Oprechticích se štěstí naklonilo na jejich stranu a s časem 12,859 získali třetí místo a tím i "konečně" medaile.

Krajské kolo hry Plamen 2016

V pátek a sobotu 3.-4. června se v Opavě konalo krajské kolo hry Plamen. v pátek probíhal závod všestrannosti, v sobotu pak na opavském stadionu ostatních 5 disciplín. Naše družstvo doplnili 3 závodníci z Bruzovic, vytvořili jsme společně super partu, která se snažila o co nejlepší výsledek kola. Může se zdát, že konečné 10. místo mohlo být zklamáním, ale všechno je trochu jinak. Více než výsledek je parta, která se zde vytvořila a snaha dát do boje vše. Jaká to parta je, můžete vidět na fotografii.

Postup starších žáků do krajského kola

V sobotu 28. května proběhlo závěrečné kolo hry Plamen ročník 2015/2016 v Rychalticích. Družstva se v posledním - 4. kole soutěže poměřovala ve dvou útocích, a to útoku CTIF, který se řídí mezinárodními pravidly a požárním útoku s vodou. Mladší žáci se letos probojovali na celkové 7. místo, starší žáci obhájili loňské 2. místo a tím i postup do krajského kola, které se koná 3.- 4. června v Opavě. Zde se proti sobě postaví 12 nejlepších kolektivů mladých hasičů z Moravskoslezského kraje, v pátek proběhne Závod požárnické všestrannosti a v sobotu pak ostatní závody - Štafeta požárních dvojic, Štafeta 4x60 m s překážkami, Štafeta CTIF, dále pak Útok CTIF a na závěr královská disciplína Požární útok s vodou. Gratulujeme k postupu a hodně štěstí na kraji!!!
Odpoledne jsme pak jeli na pohárovou soutěž do Trojanovic, zde mladší žáci obsadili 5. místo a starší měli díky chybě půjčeného košaře neplatný pokus, i když útok byl vcelku povedený.

Pohárové soutěže Krmelín a Fryčovice

V sobotu 21.5. jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Krmelíně, mladší žáci obsadili 8., starší 9. místo. V neděli 22.5. jsme jeli na pohárovku do Fryčovic, kde jsme získali mladší s časem 16,67 4. místo, starší pak s časem 13,68 také 4. místo.

Narodila se Natálka Závodná

V úterý 17. května se stali rodiči náš starosta Tomáš Závodný a Jana Závodná. Dcera Natálie váží 3280 g a měří 47 cm. Všichni moc gratulujeme!!

Štafety hry Plamen Frýdek-Místek

V sobotu 14. května se běhaly všechny tři štafety hry Plamen na stadionu Slezan ve Frýdku - Místku.
Výsledky: mladší žáci - běh na 4x60 m s překážkami 6. místo - čas 63,520 s
- štafetový běh CTIF - 1. místo - čas 102,570 s
- štafeta dvojic - 3. místo - čas 72,15 s
starší žáci - běh na 4x60 m s překážkami - 3. místo - čas 46,914 s
- štafetový běh CTIF - 2. místo - čas 85,849 s
- štafeta dvojic - 2. místo - čas 59,87 s

Velkým úspěchem je účast našich dorostenců - jednotlivců. Náš sbor má dorostence poprvé a ti se hned se svou účastí výborně poprali. V kategorii střední dorost obsadili: Marcel Fabiánek 2. místo, Jakub Svítil 3. místo a Ondřej Cochlar 4. místo v okrese. Gratulujeme!!!
.

O KUNČICKÝ POHÁR 2016

V pátek 6. května se konal již 10. ročník noční soutěže O KUNČICKÝ POHÁR. Na nové trati základní školy se změřilo síly 16 mužských a 8 ženských týmů. Počasí bylo nádherné, všechny přípravy se zvládly na jedničku a tak byl celý večer pro závodníky i návštěvníky příjemný a snad byli všichni spokojeni.

Kunčický ovál

Ve čtvrtek 5. května jsme se v rámci tréninku zúčastnili štafetové běžecké soutěže Kunčický ovál, který pořádá každoročně TJ Sokol Kunčice p.O. u příležitosti oslav osvobození Kunčic. Tentokrát jsme přijeli s 12 páry soutěžících - vždy jeden mladší a jeden starší 15. let. Celou soutěž vyhrál Jakub Svítil a Ondra Cochlar, 2. místo získal Honza Čajánek a Marcel Fabiánek, do celkového 10. hodnoceného místa se umístily ještě další čtyři dvojice. Výsledky skvělé, jen se nám potvrdila úroveň našich běžců. Nejmenším našim závodníkem byl Peťa Horák, který běžel společně s Verunkou Führerovou.

Hasičská mše

V neděli 1. května se konala v našem kostele mše svatá za všechny zemřelé a žijící hasiče našeho sboru. Při této slavnostní události se sešlo téměř 40 hasičů, kteří tímto oslavili i svátek svého patrona, svatého Floriana.

Pohárová soutěž Lučina

Soutěže se zúčastnili jen starší žáci, závodilo se v Čtyřboji a požárním útoku s vodou. Počasí krásné, závodníci v nové sezóně dobře naladěni, ,jen poruchy časomíry dělaly vrásky jak dětem, tak hlavně pořadatelům. Výsledky zatím nevím.

Opékání na tréninku a netradiční zdobení májky

Brigáda a sběr šrotu

V sobotu 23. dubna proběhl v naší obci sběr velkoobjemového odpadu a zároveň i sběr železného šrotu. Tento jsme letos sbírali my, hasiči a akce se velmi zdařila. Zároveň probíhala u hasičárny velká brigáda, kdy přišly na pomoc i děti a společnými silami jsme vykáceli nálety a uklidili cvičiště u hasičárny, přeložili dřevo, řezali a natírali. Zkrátka za sobotu se udělalo kus práce a to díky dvacítce dospělých hasičů a dvacítce dětí. Ty byly opravdu moc šikovné a patří jim velké poděkování.
Po skončení brigády skládaly některé děti zkoušky odbornosti.

Okrsková soutěž na Čeladné

V pátek 22. dubna se na Čeladné konala soutěž okrsku SMRK v požárním sportu.
Výsledky:
1. místo Kunčice 18,772
2. místo Staré Hamry 20,333
3. Ostravice 24,251
4. místo Čeladná 26,484

Fryčovický braňák

V sobotu 16. dubna se ve Fryčovicích konal závod v požárnické všestrannosti Fryčovický braňák. Za naše SDH soutěžil Marcel Fabiánek - dorost, získal 4. místo, 2 družstva mladších žáků - získali 2. a 9. místo a 1 družstvo starších - 4. místo. Tohoto závodu se zúčastnilo rekordních 178 závodníků!!

Námětové cvičení - Pustevny

Hajdamášek

V sobotu 2. dubna jsme pro všechny hasičské děti z okrsku SMRK připravili Hajdamášek - Námořnický karneval. Tématickou pohádkou se dostali jako trosečníci na pustý ostrov, zůstala jim jen poničená loď. Dvě družstva trosečníků - Rybičky a Krabi se v pěti náročných úkolech snažili porazit toho druhého a tím dostat možnost opravit další část lodě. Samozřejmě nechyběla dětská tombola s mnoha cenami a krásné námořnické písničky. Dětem se akce moc líbila, nadšené plnění úkolů a jejich smích nám, organizátorům udělal velkou radost.

Hajdamáš, neboli Hasiči sobě

V sobotu 19. března se konalo již po páté setkání hasičů okrsku SMRK na akci Hajdamáš. Tentokrát jsme akci pořádali na Čeladné, každý sbor ke zdárné akci přispěl svým dílem - Čeladná připravila prostory a zajistila dopravu, Ostravice se starala o tombolu, Staré Hamry připravují prostory pro dětský Hajdamášek a my, kunčičtí jsme se starali o hladové žaludky. Připravili jsme bramborový salát a řízky pro 100 lidí, v pozdních hodinách jsme podávali i druhou večeři. Hasiči se sešli kolem 19. hodiny, většina v krásném retro oblečení - jak znělo téma večera - všichni byli u vstupu přivítání malým kalíškem a ženy červeným karafiátem. Od první písničky, kdy začala hrát hudba, se zaplnil taneční parket, a tak to trvalo až do 2. hodiny ranní. Všichni se dobře bavili a ujistili se, jak je důležité setkávání hasičů mimo rámec služebních povinností.

Hadicová a uzlová štafeta

V sobotu 5. března se konala na hasičském učilišti ve Frýdku-Místku soutěž v hadicové a uzlové štafetě. Pak jsme s dětmi navštívili polygon. Výsledky soutěže a průběžné výsledky níže.

Jmenování nového velitele

V pátek 29. ledna byl slavnostně jmenován starostou obce Ing. Tomášem Hrubišem nový velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích p.O. pan Miroslav Kahánek.

Valná hromada sboru 2016

V sobotu 9. května se konala v hasičárně valná hromada SDH Kunčice p.O. Této slavnostní schůze se zúčastnil jako host starosta obce Ing. Tomáš Hrubiš a zástupci sborů okrsku Smrk - Čeladná, Ostravice a Staré Hamry. Po uvítání, minutě ticha za zemřelé hasiče a přípitku do nového roku na všechny čekal náročný program. Nejdříve si vyslechli rozsáhlou zprávu o činnosti mladých hasičů, zprávu po činnosti sboru, zprávu o výjezdové jednotce. Samozřejmě byla přeložena zpráva o hospodaření a kontrolní komise. Letošní valná hromada byla zároveň i volební, protože bylo nutno doplnit 2 členy do výboru - byli zvoleni Lenka Havlíčková a David Káňa. nejdůležitějším volbou byl návrh valné hromady na funkci velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů. Velitele totiž jmenuje starosta obce se souhlasem HZS MSK, s ohledem na návrh valné hromady. Dosavadní velitel jednotky Vojtěch Kahánek požádal starostu obce o odvolání z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, valná hromada navrhla na jeho místo Miroslava Kahánka. Usnesení z této schůze bylo jednohlasně schváleno.

NAŠE NEJVĚTŠÍ RADOSTI V ROCE 2015

Štědrý den v hasičárně

Poslední volný víkend před vánoci jsme připravili společně s dětmi již tradiční Štědrý den v hasičárně i s nocováním. Děti si samy nazdobily vánoční stromeček, uvařily hrachovou polévku, naškrábaly brambory, připravily bramborový salát a obalily řízky. Během volných chvilek vyráběly zvonky přátelství a další drobnosti na výzdobu vánočního stolu. Starší pak připravily krásnou vánoční tabuli a pak už jsme se vydali za dobrodružstvím. Šli jsme totiž hledat vánoční skřítky, kteří jsou kouzelní, objevují se jen jednou v roce a to ještě jen některým lidem. Samotné skřítky jsme sice nenašli, ale za to nám ukázali svou kouzelnou vesničku se svítícími domečky. Po návratu do hasičárny děti nadělovaly dárky svým kamarádům (protože Ježíšek do hasičárny nechodí), a pak už společně s ostatními rozsvítily světelnou spirálu. Krásný příběh o Ježíškovi a dětská přání umocnily romantickou vánoční atmosféru, kdy ztichli i ti největší mluvkové a vtipálkové. Po společné klasické štědrovečerní večeři došlo na rozbalování dárků a volnější zábavu. S pohádkou děti usínaly i se ráno probouzely, pak dostaly snídani do postele a užívaly si vánoční rozmazlování. A my, dospěláci, je rozmazlujeme docela rádi.

Zásah jednotky - spolupráce se složkami IZS

V sobotu 14. 11. 2015 byla ve 13:50 povolána jednotka SDH Kunčice pod Ondřejníkem k technické pomoci a to spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému. Po příjezdu na místo události se již na místě nacházela jednotka HZS Frýdek – Místek, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Naše jednotka byla povolána jako posilová z důvodu náročnosti zásahu. Velitelem zásahu nám bylo sděleno, že se jedná o úmrtí uživatele domu a bude potřeba jej vynést z domu do vozidla pohřební služby. Tři hasiči se vybavili dýchacími přístroji a pomáhali s vynesením, které bylo z hlediska velkého množství uskladněného materiálu v domě velice náročné. Po vynesení byla osoba předána Policii ČR a následně pohřební službě. Následně jednotka spolupracovala s Policií ČR, jelikož bylo nutné zajistit obstarání zvířat, která se u domu nacházela.

Námětové cvičení okrsku SMRK 30. října v Kunčicích

Závod požárnické všestrannosti

V sobotu 17. října se konalo 1. kolo dalšího ročníku soutěže Plamen 2015/2016, tentokrát kolem řeky ve Frýdku-Místku. Poprvé v historii jsme postavili na start i tři dorostence - jednotlivce a ti hned napoprvé rozhodně neudělali ostudu. Výsledky níže...
V kategorii mladší i starší běžely vždy vždy 2 pětičlenné hlídky, během orientačního běhu (asi 3 km) musely hlídky zvládnou i rozmanité úkoly. Hned po startu je čekala střelba ze vzduchovky, pak šplh na laně, topografické značky, orientace mapy a určování azimutu, dále pak hasební prostředky a názvy hasičského nářadí, uzlování a nakonec zdravověda - ošetření rozbitého kolene a zlomené ruky. Naše družstva byla velmi úspěšná, mladší skončili na 8. a starší dokonce na 2. místě. Gratulujeme. Všechny výsledky níže...

KUNČICKÁ BEČKA 2015

Může být, pošmourno, může být deštivo, ale nám – hasičům to nevadí. Dokázalo to 40 družstev, které se sjely v sobotu 26. září k nám do Kunčic na již tradiční soutěž. Ale popořádku….
Před několika léty jsme byli osloveni, abychom uspořádali i my nějakou dětskou soutěž pro okolní sbory. Vznikl tak nápad dát prostor mladým hasičům vždy dopoledne před hlavní soutěží. Tuto sobotu přijelo k nám 20 kolektivů mladších i starších, aby si poměřily síly a zazávodily si v klidu a v pohodě. Velmi příjemná atmosféra provázela všechny útoky, nevadila ani voda padající shora, ani ta z roztržených hadic. Tuto náladu provázel svými písničky i moderací DJ SKELETON.
My jsme postavili na start 4 družstva – začátečníky, mladší a 2 starší. Výsledek byl sice průměrný, pohár ani medaile jsme nezískali, ale výborná a veselá nálada mezi dětmi z různých míst znamená daleko více. Aby se malí závodníci nenudili (protože, kdo si hraje, nezlobí), byl připraven doprovodný program – útok s koňskou stříkačkou. Tento útok si zkusili i rodiče našich nejmenších, a tak jsme mohli vidět na vlastní oči, po kom mají děti smysl pro humor.
Výsledky žáků:
Kategorie mladší: 1. Malenovice, 2. Bruzovice C, 3. Lučina A
Starší: 1. Paskov, 2. Petřvaldík, 3. Malenovice

Po ukončení dětské soutěže jsme přestavili trať a připravili ji na naší tradiční Kunčickou bečku, která letos má téměř 40 let. Pravidla soutěže říkají, že závodníci musí dvěma proudy vody současně dopravit sud od piva do úzké branky. Jde tady o šikovnost, pohotovost, ale prověří i signální komunikaci mezi hasiči. O oblíbenosti této soutěže svědčí fakt, že letos měřilo síly na trati 19 družstev, což je nejvíce v historii. Na závěr ještě 2 týmy pobavily ostatní ve „sranda“ disciplíně. Lučina provedla útok v pohádkových a filmových kostýmech a Kunčice jako pionýrský oddíl i s transparenty.
Výsledky: 1. Skajov A, 2. Skajov B, 3. Místek – Bahno
Pro vysvětlení – Skajov mix Skalice a Hájov


Po celý den byla pro všechny připravena kuchyň s párky v rohlíku, hranolky, krkovičkou na kameni a samozřejmě bramboráky. Pro děti jsme podávali zdarma horký čaj a při prezenci dostali vynikající koláčky z Hukvaldské pekárny.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této soutěže, protože bez obětavých hasičů by se naši závodníci – hosté necítili tak dobře a spokojeně (jak říkali při loučení).
Moc děkujeme všem sponzorům, kteří nás podporují a vidí hlavně v mladých hasičích budoucnost.
JOB p. Klepáčová
Šárka Výkrutová
Simona Macurová Hospoda Na kopečku
Martin Kotrík Hospůdka Na Maraláku
Tomáš Kohut Řeznictví a pekařství Čeladná
Hukvaldská pekárna s.r.o.
OÚ Kunčice pod Ondřejníkem
Mgr. Michaela Šebelová
Penzion Ondřejník

Soutěž MH O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje - 2. místo!!

Tato soutěž se konala v sobotu 5. září v Ostravě - Martinově. Byly zde pozvány vždy 3 nejlepší družstva z každého okresu v obou kategorií, to znamená, že 18 družstev mladších a 18 družstev starších žáků. Naši mladí hasiči v kategorii starších postoupili z 2. místa v okresní soutěži a jeli zde napravit smůlu z krajské soutěže v červnu. Soutěžilo se v požárním útoku s vodou a štafetě 4x60 m. Starší žáci nastoupili nejdříve na útoky, ale družstvům před námi se nedařilo, proto šli na start s rozhodnutím ukázat, co v nich je a předvést, že útoky opravdu umí. A to se povedlo, čas 18,963 na nástřikové terče znamenal 2. místo. Po ukončení útoků přešlo družstvo na štafety, jejich čas stačil na 6. místo. Celkové umístění se získává součtem obou disciplín, což v našem případě stačilo na celkové 2. místo. Nádherný výkon, poděkování a velká gratulace!!!!!

Noční pohárová soutěž Oprechtice

V sobotu 29. srpna se starší žáci zúčastnili noční soutěže v Oprechticích. Sestřik na pravém terči 12,603 by stačil na 2. místo, ale díky prostřiku na levém terči 15,569 jsme se umístili až na celkovém 6. místě. Chvilka zklamání, ale stejně dobrý výsledek.

HANKACUP 2015

V sobotu 15. srpna jsme uspořádali 1. ročník Hankacupu jako vzpomínku na bezva holku a její nedožité 53. narozeniny (17.8.). Nejdříve jsme odnesli kytici Hance na hřbitov, zapálili svíčky a pak se vydali procházkou po Kunčicích do Hančiny oblíbené Hospůdky Na Kopečku.

Svatba našeho starosty

V sobotu 27. června si řekli ANO náš starosta Tomáš Závodný a Jana Pavlíčková. Svatba to byla krásná......hasičská...!!!!Přejeme jim hodně lásky, štěstí a porozumění.

Pohárové soutěže mladých hasičů

Během červnových víkendů pořádaly hasičské sbory mnoho pohárových soutěží pro mládež v požárním útoku s vodou. Na těchto pohárovkách jsme snad konečně prolomili smůlu a začali sbírat umístění. V sobotu 20. června jsme byli na soutěži v Janovicích (NJ), kde jsme obsadili 1. místo, hned v neděli 21. června proběhly velice oblíbené Oprechtice, kde jsme skončili 3. V sobotu 26. června jsme byli na dvou soutěžích - ve Frýdlantě jsme měli bohužel neplatný pokus, ale hned jsme si jeli spravit chuť na Morávku, kde jsme získali stříbrnou příčku. Fotky dodám, omlouvám se, mám potíže s nahráváním na rajče.

Pohárová soutěž Lubno

V sobotu 13.června se konala pohárová soutěž MH v požárním útoku.Obě družstva svůj útok dokončila, ale na bednu to nebylo.

Krajské kolo hry Plamen

Naše družstvo starších žáků postoupilo do krajského kola hry Plamen, které se konalo ve dnech 5.-6.června v Ostravě. V pátek proběhl závod požárnické všestrannosti, v sobotu pak na stadionu ve Vítkovicích štafety požárních dvojic, 4x60 m a štafeta CTIF, dále pak požární útok CTIF a požární útok s vodou. Páteční závod dopadl pro naše družstvo dobře, byli jsme průběžně na 6. místě, v sobotu nám ovšem štěstí nepřálo. Kvůli velké zdravotní indispozici a následné hospitalizaci v nemocnici jednoho závodníka jsme museli provádět změny ve štafetách i útocích a taky nám chybělo trochu toho štěstíčka. S výsledkem - 10. místo - jsme spokojeni nebyli, ale v této situaci nebyl výsledek rozhodující.
Krajské kolo vyhráli a do republikového kola postupují naši kamarádi z Raškovic. Moc jim gratulujeme a budeme jim držet palce.

Výjezd jednotky - technická pomoc

V neděli 24. května byla jednotka povolána k technické pomoci. Řidič s Oktávií sjel do příklopu a zůstal zaklíněn o zídku. Pomocí dřevěných fošen bylo auto bez poškození vyproštěno.

Pohárová soutěž "O pohár starostky Mořkova"

V neděli 24. května jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Mořkově. V kategorii mladší se nám útok povedl až na napojení do stroje, kde jsme si půjčili náhradu za našeho nemocného člena, a jak se ukázalo, nebyl to dobrý tah. V kategorii starších žáků jsme provedli nádherný útok a s časem 15, 61 jsme získali 3. místo. Super!!

Závěr hry Plamen 2015

V neděli 17. května se v Horních Tošanovicích konalo poslední a tím i závěrečné kolo hry Plamen. Na sám závěr celoroční hry se utkala družstva mladších a starších žáků v požárním útoku CTIF a požárním útoku s vodou. Do tohoto posledního kola bylo naše mladší družstvo na děleném místě s Kozlovicemi a družstvo starších na 2. místě, na záda mu šlapaly družstva Krásné Mohelnice a Frýdku-Místku. Mladší žáci si oproti Kozlovicím mírně pohoršili a skončili na krásném 5. místě. Starší žáci oba útoky provedli velmi dobře, mírně se přiblížily Raškovicím a své 2 . místo si uhájili, tím samozřejmě i postup do krajského kola, která se koná 5.-6. června v Ostravě-Vítkovicích. Gratulujeme!!!
Takováto umístění se musí samozřejmě oslavit, a tak mladší žáci odjeli do Liščího mlýna, kde bylo pro ně připraveno indiánské odpoledne. Starší šli svůj úspěch oslavit do Hospůdky Na Maraláku výbornými palačinkami.

Okrsková soutěž 15. května

V pátek 15. května jsme u nás v Kunčicích pořádali okrskovou soutěž v požárním útoku. Poprvé se tato soutěž konala v pozdním odpoledni a tento čas se setkal u všech se spokojeností.
Výsledky: 1. místo Kunčice A s časem 21,117
2. místo Ostravice 25,794
3. místo Staré Hamry 26,275
4. místo Kunčice B 27,693
5. místo Čeladná 49,531

Hra Plamen MH - štafety

V sobotu 9. května jsme se zúčastnili další soutěže hry Plamen, a to tří štafet - štafety požárních dvoji, štafety 4x60 m a štafety CTIF. Fotky a výsledky níže...

Noční soutěž O KUNČICKÝ POHÁR 2015

V pátek 8. května jsme pořádali již 9. ročník noční soutěže O KUNČICKÝ POHÁR. Na start se postavilo 22 družstev mužů a 8 družstev žen. Vítězem v mužské kategorii se stala Podvysoká (SK) s časem 13,975 s, další dvě místa na bedně získal Prchalov. V ženské kategorii zvítězil Frýdek s časem 18,811, dále pak Albrechtice a Metylovice A. Naše družstvo z Kunčic po zaváhání na koši obsadilo konečné 14. místo.
Pro všechny závodníky i diváky bylo připraveno výborné občerstvení.

Mše 3. května

V neděli jsme se společně zúčastnili mše svaté v místním kostele. Ta byla obětována za všechny zemřelé a žijící hasiče a byla pořádána na počest patrona hasičů svatého Floriána.

Pohárová soutěž Nová Ves

V sobotu 2. května jsme se zúčastnili pohárové soutěže na Nové Vsi. Mladší žáci měli velký prostřik na levém proudu, čas okolo 28 sekund nebyl nic moc. Starším žákův se první letošní útok s vodou povedl, dosáhli času 15.45, což stačilo na 5. místo.

Soustředění MH

V pátek 1. května se mladí hasiči sešli na soustředění. Připravovali se na soutěže hry Plamen - štafety a také trénovali útoky na pohárové soutěže.

Stavění májky 30. dubna

Zážitkový den pro VOŠ Goodwill Frýdek - Místek

Brigáda 25. dubna

V sobotu 25. dubna proběhla brigáda na úklid hasičárny.

M*A*S*H 2015

Všichni mladí hasiči dostali povolávací rozkaz na speciální výjimečné vojenské cvičení MASH 2015 na Starých Hamrech. Výcvik probíhal od pátku 17. do neděle 19. dubna v plném nasazení. Po příjezdu byli vojáci rozděleni do rot, připravili ubytování, vymysleli si svůj název, vyrobili vlajku a připravili album svých spolubojovníků. Pak už roty plnily fyzické úkoly, rébusy a všechny rozkazy svých důstojníků. Na uvolnění morálky a povzbuzení dobré nálady byly v sobotu 18. dubna vyhlášeny mimořádné vánoce s vánočním stromkem, koledami i dárky. To všechno i proto,že na kontrolu přijel generál Mc Arthur a všichni chtěli před touto kontrolou dobře obstát. V neděli v rámci cvičení došlo i na zkoušky odbornosti. Po slavnostním nedělním závěrečném nástupu a vynikajícím obědě jsme museli bohužel z vojenského cvičení odjet. Bohužel - škola volá........

Výjezd jednotky - technická pomoc

Ve čtvrtek 9.dubna byla jednotka povolána k technické pomoci - únik oleje na vozovku. Po příjezdu na místo byla olejová skvrna zasypána sorbexem, po úklidu jednotka odjela na základnu.

Noční soutěž se blíží

Dětský Hajdamáš

V sobotu 28. března náš okrsek SMRK uspořádal pro děti Karnevalovou diskotéku na téma Večerní pohádka. Tato akce se konala v kulturním domě na Starých Hamrech, na děti čekal vyzdobený sál, spoustu netradičních soutěží a úkolů, pestrá tombola a jiná překvapení. Maminky nám připravily něco na zub, děti se skvěle bavily a pořádně si zařádily.

Hajdamáš, aneb Hasiči sobě

V sobotu 21. března jsme pozvali ostatní sbory našeho okrsku - Čeladnou, Ostravici, Staré Hamry a hosty z Kopytova na hasičský ples zvaný Hajdamáš. Poprvé se toto setkání při hudbě a tanci konalo u nás na Huťařství. V pátek jsme nádherně vyzdobili sál a připravili večeři a v sobotu jsme se již plně věnovali hostům a zábavě. Podle odezvy se všem u nás moc líbilo.

Školení jednotky a sboru v první pomoci

Ve čtvrtek 29. ledna proběhlo v hasičárně školení jednotky a ostatních zájemců školení 1. pomoci. Školil nás zkušený záchranář a praktik primář ostravské záchranky MUDr. Petr Zápařka. Po perfektní teoretické průpravě jsme si vyzkoušeli resuscitaci na figuríně.

Valná hromada SDH Kunčice p.O.

V sobotu 10. ledna se konala u nás konala výroční Valná hromada. Jako hosté pozvání přijali starosta obce Ing. Tomáš Hrubiš, místostarostka Bc. Michaela Šebelová a zástupci sborů okrsku SMRK - Čeladná, Ostravice a Staré Hamry. Na schůzi byly předneseny zprávy o činnosti jednotky SDH, o činnosti sboru a o práci mladých hasičů. Zprávy byly doprovázeny videoprojekcí z naší bohaté činnosti. Tato valná hromada byla volební, byl zde zvolen staronový výbor,který bude řídit sbor na dalších pět let.

Vánoční výšlap

Náš tradiční vánoční výšlap v neděli 28. prosince se opět vydařil. Konečně nám padal sníh, takže cesta byla příjemná a zasněžená krajina nás nalákala k delší cestě. Vydali jsme se po Valašské, pak směr okrajovka a došli jsme až na horní konec. V hospodě na Skalce jsme měli vynikající oběd a pak jsme šli zpátky domů.
Ve čtvrtek 11. 12. 2014 byla naše jednotka povolána ve 21:28 k požáru rodinného domku v Trojanovicích. Po příjezdu na místo události bylo vidět, že objekt je již plně zachvácen požárem a dále bylo zjištěno, že se nejedná o rodinný dům, ale o trvale obydlenou chatu. Požárem byl zasažen i automobil stojící vedle chaty a přívěsný vozík. Uvnitř chaty se v době požáru měla nacházet jedna osoba a několik psů. Naše jednotka spolupracovala na vypnutí elektrické energie přivedené do objektu, dále prováděla doplňování vody do cisterny Trojanovic a také jsme se podíleli na průzkumu objektu a vyhledávání pohřešované osoby. Pohřešovaná osoba byla následně nalezena v prostoru chaty a její zranění byly neslučitelné se životem. Následně probíhalo dohašování a rozebírání konstrukcí a také se vyčkávalo na příjezd kriminální policie. Po jejím příjezdu byla naše jednotka odeslána zpět na základnu.

Dar MS kraje - dýchací technika

V úterý 9. prosince byl naší jednotce předán dar Moravskoslezského kraje - dva kusy dýchací techniky. Tento potřebný dar převzal starosta obce Ing. Tomáš Hrubiš a zástupce velitele P. Kahánek.

Zájezd do Vizovic

V sobotu 15. listopadu jsme pořádali pro naše členy gurmánský zájezd Po stopách starých Valachů. Vyjeli jsme ráno v 8 hodin a naše první kroky vedly do výrobny lihovin a destilátů společnosti Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Exkurze v tomto závodu je velice dobře připravena, začíná krátkým filmem a následuje ukázka provozu, whiskárny, muzea a dalších krásných prostor. Celá tato exkurze trvá asi 1,5 hodiny a je ukončena degustací. Pak následoval oběd ve Vizovicích ve valašské hospodě U Tonka. Pak jsme došli do hasičského muzea a místní hasičárny .Po výkladu a prohlídce jsme navštívili tamní zámeckou čokoládovnu. Večeři jsme měli domluvenu v Valašském šenku Zavadilka. Pak už jsme přejeli do hasičárny, kde jsme hráli hry a bavili se až do pozdních nočních hodin. Zájezd se vydařil, účastníci zájezdu byli spokojeni!

Kunčická bečka

V sobotu 27. září jsme pořádali již snad 42., možná i starší ročník Kunčické bečky. Tato soutěž v minulosti začala jako soutěž mezi družstvy Kunčic a Frenštátu, časem se rozrostla o pozvané, nakonec jsme přidali i dětské kolektivy a soutěž zveřejnili pro všechny zájemce. V letošním ročníku se v dopolední části utkalo mezi sebou celkem 25 družstev, z toho 3 mini, 12 mladších a 4 starší.
Výsledky: mini - 1. Lučina, 2. Petřvald, 3. Kunčice p.O.
mladší - Malenovice, Jistebník, Trojanovice A
starší - Trojanovice, Petřvaldík, Paskov B, Kunčice p.O.
Družstva soutěžila za nepřetržitého deště a na těžkém, rozbahněném terénu, přesto všichni svůj úkol perfektně zvládli.
Odpoledne soutěž pokračovala dospěláckou části, kde je úkolem dostat bečku od piva dvěma proudy vody do branky. Při tomto úkolu se utkalo v hlavní části 16 družstev, pak na pobavení i 2 družstva recesistů.
Výsledky: 1. Kunčice B, 2. Paskov, 3. Krásná
Recesisté: Rockoví sportovci, Sněhurka a 7 trpaslíků

Výjezd jednotky - záchrana člověka

Jednotka byla povolána 26. září v 10.27 hod. k záchraně člověka ze sklepa. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v uzamčené chatě byl přes okýnko ve sklepě vidět ležící muž, který nebyl schopen se pohnout. Jednotka provedla vypáčení sklepních dveří a následně provedla předlékařskou pomoc a následně jej předala ZZS. Po předání pacienta a následném transportu do sanitky provedla jednotka předání objektu Policii ČR a vrátila se na základnu.

Nový dokument

Vytvořeno 18.09.2017 16:05:03 | Poslední změna 18.09.2017 16:07:24