Pokud se vám stránky nezobrazují správně, je to pravděpodobně způsobeno vašim prohlížečem. Na následujícím odkazu si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat prohlížeč Google chrome, který tento problém odstraní.
V této rubrice již brzy naleznete vše o okrsku Smrk do kterého spadá SDH Kunčice, Čeladná, Staré Hamry a Ostravice.
Nové telefonní číslo hasičů v Kunčicích je:
724 161 999
 

Oficiálni web Sboru dobrovolných hasičů Kunčice p.O.

 

O sboru a jednotce

Sbor dobrovolvých hasičů (dále jen SDH) v Kunčicích p.O. vznikl v roce 1898, v sedmdesátých létech minulého století se začala ze sboru vyčleňovat jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), kterou tvoří členové SDH odborně i zdravotně způsobilí k zásahu.


V současné době má SDH 70 členů včetně 30 dětí, kterým se věnuje a jezdí s nimi na mnohé soutěže, soustředění apod. SDH je nezisková organizace, jejíž cílem je vytvářet vhodné podmínky pro JSDH jako třeba vychovávat mládež pro zařazení do JSDH. Také pořádá mnoho akcí v rámci obce (Noční soutěž "O kunčický pohár", Den Obce, ukázky na různých akcích jako třeba den dětí, soutěže pro mládež) apod.
SDH prezentuje obec i navenek. V současné době má SDH 3 družstva mladých hasičů se kterými jezdí na takřka po celém kraji na soutěže. Jejich výsledky jsou velmi dobré a jelikož každý vidí na jejich hrudi znak obce, vzorně obec Kunčice p.O. reprezentují.
Také 2 družstva mužů a jedno družstvo žen si nepočíná špatně a vzhledem k tomu, že jezdí i na soutěže na Slovensko, reprezentují Obec na "mezinárodní" úrovni.
SDH by nemohl dobře fungovat bez finanční podpory obecního úřadu a sponzorů, kteří pravidelně přispívají na tyto činnosti.
SDH pořádá také vlastní akce. Jsou to například letní zábavy, karnevaly na ledě apod.

JSDH má v současnosti 21 členů. Spadá do kategorie jednotky požární ochrany III (JPOIII). A tudíž její členové vykovávají práci v jednotce dobrovolně, bez nároků na odměnu. Zabezpečuje výjezd jednotky do 10 minut od nahlášení události. Územní působnost jednotky není jen pro oblast Kunčic, ale také Frenštátu, Tiché, Trojanovic, Čeladné, Lichnova, Veřovic, Mniší a Kopřivnice. Veškeré náklady na zásahy mimo obec jsou propláceny formou krajských dotací.
JSDH Kunčice zasahuje každý rok průměrně u 50 událostí. Nezasahuje pouze u požárů, ale i u dopravních nehod, technických pomocí atd.
Zřizovatelem JSDH je obec Kunčice p.O., která také provoz JSDH financuje. Náklady jdou především na provoz a údržbu zásahových vozidel, agregátů, věcných prostředků, osobních ochranných prostředků, provoz hasičárny apod.
Vybavení JSDH je na dobré úrovni, v budoucnu však bude nutno JSDH dovybavit nejrůznějšími ochrannými prostředky, a agregáty. Také DA Avia je ve špatném stavu a bude nutné jej nutné vyměnit za novější vozidlo splňující nároky na zásahovou činnost.
Za podporu finančními prostředky děkujeme nejen obci, ale také jednotlivým sponzorům, kteří přispěli ke koupi ochranných přileb, rukavic aj.