Pokud se vám stránky nezobrazují správně, je to pravděpodobně způsobeno vašim prohlížečem. Na následujícím odkazu si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat prohlížeč Google chrome, který tento problém odstraní.
V této rubrice již brzy naleznete vše o okrsku Smrk do kterého spadá SDH Kunčice, Čeladná, Staré Hamry a Ostravice.
Nové telefonní číslo hasičů v Kunčicích je:
724 161 999
 

Oficiálni web Sboru dobrovolných hasičů Kunčice p.O.

 

Cvičení okrsku SMRK, oslavy

Oslava 110 let SDH Ostravice
V sobotu 23. srpna se konal na Ostravici Obecní den a zároveň probíhaly oslavy 110 let založení místního hasičského sboru. Pro všechny byl připraven krásný a bohatý program, který připravily ostravické spolky a sdružení. Profesionální hasiči z Frýdku-Místku předvedli nejdříve záchranu osob při automobilové nehodě, pak se návštěvníci přesunuli k domečku, který byl po zapálení hašen nejdříve koňskou stříkačkou, později automobilovou stříkačkou Praga V3S. Návštěvníci později mohli sami vyzkoušet pumpování a stříkání z naší kunčické koňské stříkačky.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, pro děti spousta soutěží a her.
Oslava 90. let trvání SDH Čeladná
V sobotu 21. června od ranních hodin probíhala na Čeladné oslava 90. let založení jejich sboru. Náš sbor přispěl zapůjčením koňské stříkačky, historické motorové stříkačky Zikmund, cisternou MAN a účastí při všech částech oslavy. Dopoledne probíhala prezentace techniky a ukázka vyprošťování, od 15. hodin pak slavnostní vysvěcení sochy sv. Floriána, která je od této chvíle umístěna ve výklenku hasičské zbrojnice. Pak šel slavnostní průvod včele s mažoretkami a hudbou do kostela, kde byla sloužena mše svatá za všechny zemřelé i žijící čeladenské hasiče, dále pak vysvěcení nového praporu, a další slavnostní ceremonie. Pak hosté odjeli na slavnostní schůzi, kde po slavnostním projevu následovaly gratulace a zdravice. Celou velkou oslavu pak ukončil ohňostroj.
Shlédněte nejen fotky, ale i videa, kde uvidíte celý průvod.
Mám přislíbeny další fotky jiných fotografů, pokud mi budou dodány, ihned je přidám.
Námětové cvičení okrsku SMRK - požár seníku
Dne 26.4. probíhalo na Čeladné taktické cvičení okrsku Smrk. Námětem tohoto cvičení, které bylo v režii JSDH Čeladná, byl požár seníku v blízkosti budovy penzionu. Událost byla v 9:30 ohlášena na IBC Ostrava a následně k požáru vyjely jednotky JSDH Čeladná, Ostravice, Kunčice p.O., Staré Hamry a dále JSDH Bohumín – Kopytov, kteří se cvičení účastnili jako hosté. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár seníku v plném rozsahu. Jednotky z Čeladné a Ostravice prováděly hasební práce. Naše jednotka zřídila doplňovací vedení pro cisternu Čeladné. Jednotka Starých Hamer prováděla doplňování cisterny JSDH Ostravice a dále zřídila čerpací stanoviště u nedalekého rybníka. Dále se naše jednotka podílela na rozebírání konstrukcí seníku. Po ukončení zásahu jednotka provedla očistu podvozku vozidel od bláta a následně mytí komunikace. Poté se všechny jednotky přesunuly do hasičárny na Čeladné, kde proběhlo závěrečné vyhodnocení cvičení.
Oslava 100 let SDH Staré Hamry
Staré Hamry 2010
Dne 17. září 2010 se konalo na Starých Hamrech námětové cvičení okrsku SMRK. Tohoto cvičení se zúčastnily jednotky SDH Starých Hamer, Ostravice, Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. Cílem cvičení bylo ověřit akceschopnost jednotek při požáru budovy kulturního domu. Při cvičení byly místnosti zakouřeny a úkolem jednotek byla evakuace zraněných osob.
V sobotu 25. srpna oslavili hasiči ze Starých Hamer 100 let od svého založení. Oslavu zahájila slavnostní schůze, na kterou byli pozváni hosté z okolních sborů a z našeho okrsku SMRK, dále pak starost obce Staré Hamry a Bílá a představitelé okresu a HZS - opan Kahánek a pan Michal Gut. Zde bylo vzpomenuto 100 let život hasičů v této obci, zazněly zde zdravice hostů i jejich slova uznání místním hasičům.
Po slavnostní schůzi byl venku před hasičskou zbrojnicí připraven program pro širokou veřrejnos, kde při různých ukázkách si mohli udělat představu o práci nejen dobrovolných, ale i profesionálních hasičů.
Nejdříve jsme shlédli ukázku vprošťování zraněné osoby z osobního automobilu při dopravní nehodě, kterou provedli hasiči ze Starých Hamer. Pak následovala likvidace hořícího automobilu v podání HZS Frýdek-Místek. Poté následovala ukázka hasičského sportu v podání místních mladých hasičů. Jakmile se ustavila výšková technika -automobilová plošina AP-25 z Hasičského učiliště F-M, mohli všichni obdivovat lezecké umění hasičů.
Pro odvážné a silné hasiče byla připravena soutěž TFA nejtvrdší hasič přežije. Nazávěr si mohli všichni vyzkoušet obsluhu koňské stříkačky z roku 1868 z kunčic p.O.