Pokud se vám stránky nezobrazují správně, je to pravděpodobně způsobeno vašim prohlížečem. Na následujícím odkazu si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat prohlížeč Google chrome, který tento problém odstraní.
V této rubrice již brzy naleznete vše o okrsku Smrk do kterého spadá SDH Kunčice, Čeladná, Staré Hamry a Ostravice.
Nové telefonní číslo hasičů v Kunčicích je:
724 161 999
 

Oficiálni web Sboru dobrovolných hasičů Kunčice p.O.

 

Povodeň Životice 24.- 25.6.2009

Foto Životic týden po povodni můžete zhlédnout na následujícím odkazu. Fotky byly vyfoceny při předávání sbírky
Videa natočená JSDH Kunčice p.O.
Povodneň Životice z pohledu JSDH Kunčice p.O.

Dne 25.6.2009 v 18:30 vyjela JSDH Kunčice ke 4 zásahům spojených se zvýšenou hladinou vody v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jednalo se převážně o zatopené sklepy, které jednotka odčerpala.
Poté byla JSDH Kunčice převelena Operačním a informačním střediskem do Frenštátu pod Radhoštěm, kde se měla podílet na záchranných pracech.
Po dohodě s řícícím důstojníkem (Josef Bernýšek z Územního odboru Nový Jičín) byla JSDH Kunčice vyslána do Mořkova, Hodslavic a Životic, kde měla provést zmapování celé situace. Na těchto místech byla situace dost vážná a řídící důstojník neměl přesné informace o událostech. JSDH dorazila do Mořkova, kde bylo zjištěno, že se řeka Jičínka rozlela z koryta a zpustošila obec Životice a Žilinu. Do těchto obcí jsme se však nemohli dostat, jelikož hladina vody byla prozatím příliš vysoká. JSDH Kunčice byla rozdělena na 2 skupiny. Jedna zůstala v Mořkově, kde pomáhala s evakuací místnímu obyvatelstvu a věnovala se průzkumu alespoň takové části Životic, do které se mohla dostat. Druhá skupina jela zmapovat situaci do Hodslavic. Po příjezdu do Hodslavic bylo zjištěno, že je cesta do Nového Jičína také neprůjezdná. Na zatopené silnici JSDH Kunčice objevila vůz policie ČR i s příslušníkem uvnitř. Ten se nemohl dostat ven a volal proto o pomoc. JSDH Kunčice provedla vytažení jeho vozidla pomocí navijáku na silnici mimo ohrožení. Policejní škoda octavia však byla nepojízdná.
Poté se JSDH po dohodě s řídícím důstojníkem vrátila zpět do Mořkova, kde připravovala postup do zatopených Životic. Hladina vody v té době dosahovala cca 40 cm nad úroveň silnice, což by pro vůz CAS 16 MAN neměl být problém překonat.
Z předchozích průzkumů bylo zjištěno, že ve většině domácností zůstali lidé a že mnoho z nich se nemůže dostat pryč. Navíc neměli pitnou vodu a jídlo.
Skupina v CAS 16 MAN pomalu postupovala po proudu potoka a zjišťovala, jakou pomoc lidé potřebují a následně se jim snažila aspoň v nejnutnějších věcech vyhovět. Při průzkumu jsme potkali starostu obce Žiliny pana Hasílka. S ním JSDH Kunčice navázala kontakt a získávala informace pro další zásahovou činnost.
Bylo zjištěno, že v dolní části obce (cca 2 km po proudu) se v domě nachází starší paní, která nezbytně potřebuje pomoc. Skupina se s CAS 16 MAN pomalu dostávala obcí a zároveň prohlížela veškeré zatopené automobily, zda v nich nikdo nezůstal. Asi po 1 km byla JSDH zastavena mužem, který potřeboval pomoci se svými rodiči. Ti leželi nemohoucně v posteli obklopeni vodou. JSDH je evakuovala do evakuačního centra, které zřídila v místní faře. Poté opět postupovala dále do dolní části obce. Některé mosty byly zataraseny nánosy a spadlými stromy, takže postup byl velice pomalý a obtížný. Starosta obce byl mezitím informován, že je v dolní části obce pohřešován muž. JSDH dorazila na místo kde měla být starší žena potřebující pomoc, ale v té době již o ni bylo postaráno jinými spoluobčany. Následoval další postup. Celkem bylo ze svých domovů do evakuačního centra evakuováno 5 osob.
JSDH se následně setkala s jednotkou HZS z Bílovce. Po výměně informací s velitelem jednotky jsme zjistili, že Bílovec bude odvelen do Kunína, kde měla Jičínka právě kulminovat. JSDH Kunčic dorazila na místo, kde byl pohřešován muž. Žena, která jej pohřešovala byla ve velkém šoku a psychicky velmi špatně. Povolal jsem proto na místo psychologa, avšak z důvodu jejich nedostatku, přijel až za 12 hodin.
Druhá skupina JSDH Kunčice byla mezitím posílena o JSDH Veřovic a Bordovic. Tyto jednotky prováděly průzkum Životic dům od domu a snažili se zjistit, jestli opravdu nikdo není v nouzi. Nabízeli balenou vodu, různé tyčinky a sladkosti.
Další komplikací bylo, že z plynové stanice v centru obce unikal plyn. Proto byla na místo svolána SMP (plynaři), kteří měli unikající plyn zastavit. Asi po půl hodině se jim to podařilo. První skupina se po dohodě se starostou dostavila na Obecní úřad, jehož součástí byla i večerka. Majitelka večerky byla požádána, aby poskytla potraviny a balenou vodu pro postižené a zasahující.
Poté se obě skupiny spojily a procházely téměř všechny domy v obci, kde se ptali na zdravotní stav lidí. Také nabízely základní potraviny a balenou vodu.
Ve 4 hodiny ráno byla na obecním úřadě svolána protipovodňová komise, kde od JSDH Kunčic zasedali 2 členové (Vojtěch Kahánek, Pacel Kahánek). Bylo rozhodnuto, že veškeré síly a prostředky budou nasazeny na odklízení škod. Především na zprovoznění místní komunikace tak, aby mohla přijet těžká technika a zprovoznění mostů (které zbyly) na vedlejší komunikace. Dále se starosta soustředil na opravení elektické sítě a plynového potrubí, zajištění těžké techniky pro odklízení a zajištění pitné vody pro občany. JSDH Kunčice, Veřovice a Bordovice postupovaly most od mostu a odstaňovaly z mostů naplaveniny.
Mezitím část JSDH jela s místostarostkou obce do Nového Jičína pro balenou vodu a základní potraviny pro místní občany. Jedna z lávek byla velmi zanesena naplaveninama a nebylo v silách jednotek ji zprůchodnit. Proto byla situace nahlášena na operační středisko a to povolalo těžkou techniku z Hlučína (hasičský záchranný útvar).
Při cestě dopravního automobilu JSDH Kunčic z Nového Jičína si řidič všiml podivného předmětu na břehu potoka, průzkumem zjistil, že se jedná o tělo pohřešované osoby. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba a kriminální policie.
V této době ( okolo 9 hod. ráno) se již na místo události dostavovaly i jiné JSDH a jednotky HZS. Nejprve přileja JSDH Starý Jičín, která pomohla naší jednotce s vyproštěním automobilů, které zůstaly v potoce. V těchto automobilech se mohly nacházet osoby, takže je bylo nutné vytahovat z vody a prohledávat.
Na místo události se dostavily jednotky policie ČR a pomáhaly s vyprošťováním aut z potoka. Také dorazil vyprošťovací automobil z územního odboru Nový jičín.
JSDH Kunčice dále provedla vyproštění nákladního automobilu, který zůstal částečně zaklíněn v potoce. Jelikož byla JSDH Kunčice po více než 14 hodinách velmi unavená a na místo se začaly sjíždět další jednotky, bylo rozhodnuto, že se vrátí společně s JSDH Veřovice a Bordovice na základnu a v případě jakýchkoli dalších komplikací se vrátí zpět na místo události.
Hladina potoka se již však nadále nezvyšovala a proto se již JSDH Kunčice na místo události nevracela.
Veškeré náklady na zásah JSDH Kunčice p.O. budou proplaceny formou krajské dotace.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zasahujícím hasičům JSDH Kunčic, Veřovic a Bordovic, kteří neúnavně a bez jakýchkoli komentářů plnili mé rozkazy. Jmenovitě to jsou tito:
Pavel Kahánek, Tomáš Závodný, Tomáš Máca, Adam Čajánek, David Čajánek, Marek Cochlar, Tomáš Maralík, Václav Cochlar, Josef Korček, Radim Káňa, Petr Vaněk, Miroslav Kahánek, Petr Pavlíček, Jiří Pavlíček, Jindřich Závodný, Pavel Mikulka, Emil Hučík, David Káňa (příprava)

Velké poděkování si zaslouží také starosta obce Životice Pavel Hasílek, který přestože jeho dům zasáhla povodeň také, se dokázal zapojit do záchranných prací v obci, pomáhal každému, kdo potřeboval a bezchybně řešil celou situaci.


Za spolupráci všem děkuji:

Velitel sektoru "ŽIVOTICE"
Bc. Vojtěch Káhánek