Pokud se vám stránky nezobrazují správně, je to pravděpodobně způsobeno vašim prohlížečem. Na následujícím odkazu si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat prohlížeč Google chrome, který tento problém odstraní.
V této rubrice již brzy naleznete vše o okrsku Smrk do kterého spadá SDH Kunčice, Čeladná, Staré Hamry a Ostravice.
Nové telefonní číslo hasičů v Kunčicích je:
724 161 999
 

Oficiálni web Sboru dobrovolných hasičů Kunčice p.O.

 

Chata Solárka

Dne 28. září 2002 v 21,47 hodin byl na územně příslušné operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku (dále jen OPIS) ohlášen požár turistické chaty Solárka ve Frýdlantě nad Ostravicí. Zásah byl ztížen nesnadnou dopravou vody v horském terénu.
Bezprostředně po převzetí zprávy o požáru bylo prostřednictvím OPIS na místo postupně vysláno deset jednotek PO. Jako první se ve 22,05 hodin na místo požáru dostavila jednotka HZS Moravskoslezského kraje ze stanice Frýdek-Místek. Postupně se na místo požáru dostavily další jednotky PO s technikou. Jednotky HZS Moravskoslezského kraje územního odboru Frýdek-Místek s CAS 24 - T 815, CAS 32 - T 815, AZ 37 - MB, jednotka SDH obce Frýdlant nad Ostravicí s CAS 32 - T 148, DA 12 - A 31, jednotka SDH obce Kozlovice s CAS 25 - Š 706 RTHP, jednotka SDH obce Metylovice s CAS 25 - Š 706 RTHP, jednotka SDH obce Lhotka s CAS 32 - T 148, jednotka SDH obce Pstruží s CAS 32 - T 148, jednotka SDH obce Ostravice s CAS 32 - T 148, DA 12 - A 31, jednotka SDH obce Čeladná s CAS 25 - Š 706 RTHP, jednotka SDH obce Kunčice pod Ondřejníkem s CAS 25 - Š 706 RTHP, síly a prostředky OU PO Frýdek-Místek s CAS 32 - T 815, AP 27 - T 815.V době příjezdu prvních jednotek PO na místo události byla požárem nejvíce zasažena část střešní konstrukce a celý schodišťový prostor. Bezprostředně po násilném otevření vstupních dveří do objektu došlo k úplnému zřícení celého dřevěného schodiště, vedoucího ze suterénu do podkrovních prostor, včetně části okolních stropních konstrukcí, čímž byly od počátku prakticky znemožněny vstup do objektu a zahájení hasebního zásahu zevnitř objektu v místě nejintenzivnějšího hoření. Zásah byl proto veden zvenčí objektu.

Propanbutanové láhve uvnitř objektu
Hasební zásah byl rovněž ztížen intenzivním šířením požáru po dřevěných konstrukcích a materiálech uvnitř chaty. Navíc se, podle informací, měly v objektu chaty nacházet dvě 10 kg propanbutanové láhve, jejichž přítomnost se při hasebních pracích následně potvrdila.

Pomocí výškové techniky bylo po vstupu do vnitřních prostor objektu možné následně provádět hasební zásah při použití dýchacích přístrojů. V souvislosti s hasebním zásahem bylo nutné ochlazovat vedle stojící objekt dřevěné konstrukce seníku s uskladněným senem, protože hrozilo reálné nebezpečí rozšíření požáru. Požár se díky efektivnímu hasebnímu zásahu na seník nerozšířil.

Doprava vody
V době lokalizace byl zásah veden čtyřmi proudy B 75 z CAS, včetně proudu C 52, vedeného přes AZ 37 - MB. Hasební zásah byl ztížen nedostatkem vody na místě požáru. Bylo proto nutné zajistit kyvadlovou dopravu vody po místní komunikaci v hornatém terénu z Frýdlantu nad Ostravicí na místo požáru. Rovněž s ohledem na svažitý terén v okolí chaty bylo znesnadněno ustavení potřebné techniky, především výškové (AZ 37 - MB, AP 27 - T 815).

Z důvodu špatné průjezdnosti v uvedeném hornatém terénu byla přístupová komunikace z Frýdlantu nad Ostravicí k místu požáru po celou dobu trvání hasebního zásahu ve spolupráci s Policií ČR uzavřena. Spolupráci HZS ČR a Policie ČR lze hodnotit velmi kladně, uzavření cesty pro veřejnost velmi zjednodušilo a urychlilo kyvadlovou dopravu vody.

Likvidace požáru
Lokalizace požáru byla provedena dne 29. září 2002 v 03,08 hodin. Likvidaci požáru ztěžoval fakt, že v době provádění likvidačních prací již bylo celé dřevěné schodiště uvnitř zřícené a stejně tak i převážná část střešní konstrukce a půdního prostoru. Hořlavý stavební materiál se nacházel, po zřícení částí objektu, uvnitř na hromadách. S ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů bylo obtížné tyto sutiny dřevěných konstrukcí efektivně dohašovat.

Likvidace požáru byla provedena 29. září 2002 v 18,15 hodin. Při požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osob. Přímá škoda, způsobená požárem, byla předběžně vyčíslena částkou 4,5 milionu korun.

Popis místa zásahu
Turistická chata Solárka, nacházející se cca 710 m n. m. na úbočí hory Ondřejník (964 m. n. m.), měla půdorysný rozměr objektu 26,5 x 10,6 m (počítáno bez nezastřešené přístavby, nacházející se ve výškové úrovni suterénu v průčelí objektu).

Čtyřpodlažní objekt (jedno podzemní a tři nadzemní podlaží) byl v době vzniku požáru již delší dobu uzavřen a probíhaly zde rekonstrukční práce, jako zateplování svislých i vodorovných vnitřních stavebních konstrukcí, opravy oken a další.

Objekt byl postaven ve sklepní části z kamenné podezdívky, ostatní svislé i vodorovné stavební konstrukce byly převážně z dřevěných materiálů, stejně jako schodiště, které bylo vedeno středem vnitřku objektu.

Venkovní opláštění objektu bylo provedeno z dřevěných šindelů. Do objektu byl po dobu rekonstrukčních prací zaveden elektrický proud 220 V pouze kabelem, vedeným přes provizorní staveništní rozvaděč, umístěný na balkoně v úrovni přízemí objektu. Objekt byl bez ústředního vytápění, pouze příležitostně zde bylo provozováno přenosné lokální topidlo.

Příčina vzniku požáru
Na začátku šetření příčiny vzniku požáru byly stanoveny tyto jednotlivé verze jeho možného vzniku:

úmyslné zapálení,
technická závada,
nedbalostní jednání dospělé osoby (především kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha topidla),
samovznícení.
Během následujících dvou dnů po likvidaci požáru a po umožnění vstupu do části vnitřních prostor objektu bylo provedeno ohledání požářiště příslušníky pro zjišťování příčin vzniku požárů HZS Moravskoslezského kraje z územního odboru Frýdek-Místek za spolupráce Policie ČR. Na místě požáru byl rovněž nasazen služební pes Policie ČR - Správy Severomoravského kraje Ostrava, určený k vyhledávání hořlavých látek. Na základě sdělení svědků, ohledáním požářiště a dalším šetřením jak Policie ČR, tak příslušníky HZS ČR, byly jednotlivé možné verze vzniku požáru postupně vylučovány, až se dospělo ke stanovení příčiny vzniku požáru z důvodu úmyslného zapálení (stanovisko příslušníků pro zjišťování příčin vzniku požárů).

Směry šíření požáru a naprosté rozdílnosti intenzity hoření v jednotlivých částech objektu (hoření v půdním prostoru a současné prohoření schodiště v přízemí prakticky bez hoření, šíření požáru v okolních prostorách) ukazují na nestandardní průběh a rozvoj požáru. Spolu se zajištěnými stopami (nález propanbutanových láhví a hořlavé kapaliny) svědčí o úmyslném založení.


mjr. Ing. Ivo Šrom, HZS Moravskoslezského kraje – územní odbor Frýdek-Místek
foto autor